Wypadek na lotnisku w Babich Dołach. Piknik Lotniczy odwołany. Szczegóły w komunikacie.
1520 (1220) 2022-12-16 - 2022-12-22

Oferta Dziennego Odziału Psychiatrycznego

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (ul. Pułaskiego 4) oferuje pomoc w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym (Rondo Bitwy pod Oliwą 1). Oddział prowadzi terapię dla osób z zaburzeniami depresyjnymi lub/i nerwicowymi, osób w sytuacji kryzysu psychicznego z wykluczeniem zaburzeń psychotycznych i zachowań spowodowanych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz upośledzenia umysłowego.

Oferta pomocy przeznaczona jest dla osób w wieku 18-60 lat. Przyjęcie na oddział poprzedzone jest konsultacjami, na które można umówić się telefonicznie bądź osobiście w rejestracji oddziału dziennego.
Wymagane jest skierowanie od lekarza (dowolnej specjalności) w tym również lekarza podstawowej opieki zdrowotnej mającego umowę z NFZ.
Zajęcia odbywają się w dwóch grupach terapeutycznych. Cykl terapeutyczny trwa trzy miesiące i odbywa się w trybie dziennym. Zajęcia są prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00. Pacjenci mają zapewniony jeden posiłek.
Pobyt w oddziale dziennym ma służyć poprawie stanu psychicznego, redukcji objawów i zachowań objawowych, zapobieganiu nawrotom choroby, poprawie współpracy we własnym leczeniu, poprawie funkcjonowania społecznego i zaradności życiowej, poprawie samooceny, aktywizacji i pomocy w podjęciu aktywności społecznej i zawodowej.
Rejestracja pod nr. tel. 531 565 525.

ikona