1520 (1220) 2022-12-16 - 2022-12-22

Porozmawiajmy o rewitalizacji

Laboratorium Innowacji Społecznych zaprasza na spotkania, podczas których mieszkańcy gdyńskich podobszarów rewitalizacji mogą porozmawiać o zmianach w ich najbliższym sąsiedztwie.


Najbliższe spotkania odbędą się:
  • 21.12 w godz. 15.30-18.00 w Przystani Śmidowicza 49 na Oksywiu,
  • 21.12 w godz. 14.30-17.30 w SPOT Młodorośli (ul. Widna 8) na Witominie,
  • 22.12 w godz. 9.30-11.00 w placówce SPOT (ul. płk. Dąbka 52) na Oksywiu.
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ikona