Wypadek na lotnisku w Babich Dołach. Piknik Lotniczy odwołany. Szczegóły w komunikacie.
1520 (1220) 2022-12-16 - 2022-12-22

Przed nami XXIII edycja konkursu „Gdynia bez barier”

Od przeszło dwóch dekad Gdynia wyróżnia instytucje, firmy i ludzi, doceniając w ten sposób ich pracę na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W kolejnych edycjach konkursu „Gdynia bez barier” nagradzano zarówno inwestycje niwelujące bariery architektoniczne, jak i inicjatywy społeczne, które pozwalają kształtować pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnościami. Przed nami kolejna edycja plebiscytu. Wnioski zgłaszać można do 13 lutego.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ogłosił nabór wniosków do 23. edycji konkursu „Gdynia bez barier”. 
Laureatami nagród i wyróżnień w konkursie mogą być autorzy pomysłów i udogodnień (już istniejących, bądź będących w fazie projektu), które pomagają przełamać stereotypy związane z postrzeganiem osób z niepełnosprawnościami.
Nagradzane są również inicjatywy przyczyniające się do likwidowania barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, które utrudniają życie osobom z niepełnosprawnością.
Wyróżnienia zostaną przyznane w czterech kategoriach: architektonicznej, społecznej, komunikacyjnej oraz dla projektu spoza powyższych dziedzin.
Wnioski mogą składać autorzy pomysłu lub osoby trzecie – typujące autora, obiekt czy program.
Aplikacje zgłaszać można do 13 lutego w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. marsz. Piłsudskiego 52/54 – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs „Gdynia bez barier” – XXIII edycja”, pocztą na adres kancelarii – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs „Gdynia bez barier” – XXIII edycja”, wysłać mailem na adres: niepelnosprawni@gdynia.pl lub wysłać za pomocą platformy e-puap.
Finał XXIII edycji konkursu „Gdynia bez barier” odbędzie się w maju.

ikona