1520 (1220) 2022-12-16 - 2022-12-22

Światełko Betlejemskie trafi do gdynian

18 grudnia o godz. 10.00 w muszli koncertowej odbędzie się przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju mieszkańcom Gdyni.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.
Zapraszają harcerze z Hufca ZHP Gdynia.

ikona