1520 (1220) 2022-12-16 - 2022-12-22

Urząd Pracy wspiera gdyńskich pracodawców

Jak przedsiębiorcy z branży turystycznej mogą uzyskać dofinansowanie do szkoleń dla pracowników? Jak pozyskać stażystę? Co zrobić, aby zatrudnić osobę bezrobotną czy cudzoziemca? Między innymi o tym rozmawiano z gdyńskimi pracodawcami z branży turystyczno-gastronomicznej podczas spotkania w Powiatowym Urzędzie Pracy.


Gdyńscy pracodawcy wiedzą, jak ważne jest podnoszenie kwalifikacji pracowników. Niestety czasami nie mają na to środków i nie wiedzą, skąd je zdobyć. Tymczasem Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni wspiera firmy w finansowaniu różnego rodzaju szkoleń. Oferta jest bogata. Jak ubiegać się o tego typu wsparcie?
8 grudnia z pracodawcami z branży turystyczno-gastronomicznej spotkali się fachowcy od zatrudnienia, czyli pracownicy gdyńskiego Powiatowego Urzędu Pracy. Rozmawiano m.in. o podnoszeniu kwalifikacji pracowników, wsparciu w tworzeniu nowych miejsc pracy, zatrudnianiu cudzoziemców oraz możliwościach, jakie daje Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
Podczas spotkania poruszono także temat usług EURES dla polskich pracodawców. Sieć EURES świadczy usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pracy oraz wspiera pracodawców przed procesem rekrutacji, w jego trakcie i po nim. Informacje te są ogólnodostępne i bezpłatne w przypadku świadczenia ich przez publiczne służby zatrudnienia. Pracodawcy z Polski również mogą bezpłatnie korzystać z bazy danych na portalu EURES. Znajdą tam m.in. milion zarejestrowanych CV oraz informacje o warunkach życia i pracy w państwach UE/EFTA. Poza tym mogą tam zamieszczać własne oferty.
Na spotkaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy nie mogło też zabraknąć kwestii zatrudnienia cudzoziemców. W związku ze zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę i trwającą wojną pojawiło się wiele pytań i zmian w dotychczasowych przepisach.
Więcej informacji o ofertach Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni można znaleźć na stronie gdynia.praca.gov.pl.

ikona