1520 (1220) 2022-12-16 - 2022-12-22

Wsparcie dla osób bezdomnych w okresie zimowym

Koordynacją wszelkich spraw związanych z pomocą osobom bezdomnym na terenie miasta zajmuje się Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS Gdynia (ul. Działowskiego 11).


Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.45. Osoby, które się tam zgłoszą otrzymają kompleksową pomocy m.in: schronienie, posiłki, zasiłek celowy czy poradę prawnika. Mają także możliwość uczestnictwa w programach dających szansę wyjścia z bezdomności.
W centrum można zgłaszać obecność osób bezdomnych, które potrzebują pomocy. Kontakt:
Sygnały przyjmują również:
  • Miejskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego – tel. 112,
  • Straż Miejska – tel. 986,
  • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. 987.

ikona