1520 (1220) 2022-12-16 - 2022-12-22

Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót wstrzymane

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że w związku z warunkami pogodowymi, w tym ujemnymi temperaturami lub opadami śniegu, które uniemożliwiają zachowanie podstawowych parametrów i norm w zakresie odbudowy nawierzchni drogowych lub innych elementów infrastruktury drogowej w śladzie robót ziemnych związanych z budową, modernizacją lub remontem urządzeń uzbrojenia podziemnego – umieszczanych w pasach drogowych dróg publicznych lub wewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdynia, wstrzymuje do odwołania wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.


Powyższy zakaz będzie obowiązywać do końca marca 2023 roku i może być przedłużony w przypadku występowania dalszych, niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Zakaz nie dotyczy robót związanych z usuwaniem skutków awarii lub innych zamierzeń istotnych dla miasta, prowadzonych za zgodą tutejszego Zarządu.

ikona