1520 (1220) 2022-12-16 - 2022-12-22

Zwiększ kwalifikacje zawodowe

Fundacja Gospodarcza (ul. Olimpijska 2) zaprasza na bezpłatne szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe.


Projekt „Kwalifikacje dla Pomorzan II” skierowany jest do osób pracujących (ze średnim lub niższym wykształceniem) w mikro, małych, średnich przedsiębiorstwach lub podmiotach ekonomii społecznej chcących bezpłatnie zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe.
Można skorzystać ze szkoleń w zakresie:
  • podstaw księgowości z programem MS Excel i egzaminem ECDL;
  • kadr i płac z obsługą programów MS WORD i EXCEL i egzaminem ECDL;
  • spawania z cięciem tlenowym i egzaminem DNV.
Więcej informacji pod nr. tel. 58 622 60 17.
Kontakt mailowy: kdp2@fungo.com.pl.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

ikona