1521 (1221) 2022-12-23 - 2023-01-12

70. rocznica śmierci Komandorów

Byli bohaterami obrony polskiego wybrzeża w 1939 roku, służyli w Marynarce również po wojnie. Jednak w grudniu 1952 roku zostali straceni przez stalinowskie władze po sfingowanym procesie o spisek. 16 grudnia w 70. rocznicę śmierci oficerów Marynarki Wojennej w Gdyni oddano im cześć.


Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.00 mszą św. w Kościele Garnizonowym MW w intencji żołnierzy Polskiej Marynarki Wojennej, pomordowanych i represjonowanych w okresie stalinowskim. Kmdr Jerzy Staniewicz – rozstrzelany 12 grudnia 1952, kmdr Stanisław Mieszkowski – rozstrzelany 16 grudnia 1952, kmdr por. Zbigniew Przybyszewski – rozstrzelany 16 grudnia 1952. Wszyscy trzej zamordowani przez komunistyczny reżim w piwnicach mokotowskiego więzienia po procesie o spisek w Wojsku Polskim, w którym Najwyższy Sąd Wojskowy wydał 5 wyroków śmierci i 2 wyroki dożywotniego więzienia. Wyroki śmierci wobec kmdr. Mariana Wojcieszka i kmdr. por. Roberta Kasperskiego zamieniono na dożywocie. Wyroki zapadły na podstawie sfingowanych zarzutów, donosów tajnych informatorów, wymuszonych torturami zeznań i obciążających zeznań współpracowników.
Na długie lata ślad po zamordowanych w grudniu 1952 roku trzech komandorach zaginął. O przywrócenie ich pamięci, pełną rehabilitację i godne uczczenie bohaterstwa podwładnych i towarzyszy broni upomniał się w swojej woli testamentalnej admirał floty Józef Unrug, dowódca polskiej Floty i Obrony Wybrzeża z 1939 roku.

ikona