1521 (1221) 2022-12-23 - 2023-01-12

Najlepsze prace o Gdyni nagrodzone

Za nami kolejna edycja konkursu o nagrodę prezydenta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową o naszym mieście. Tym razem studenci nie zawiedli. Zaprezentowali ambitne, bogate merytorycznie prace naukowe związane z Gdynią. Każdy z laureatów otrzymał nagrodę w wysokości 2 tys. zł.


Ideą konkursu jest zachęcanie studentów różnych kierunków studiów do podejmowania ważkich dla rozwoju Gdyni tematów w sposób twórczy, pomysłowy i możliwy do osiągnięcia.
W konkursie mogli wziąć udział studenci, którzy w swojej pracy dyplomowej opisali zagadnienia związane z naszym miastem. Poruszany temat musiał się koncentrować na rozwoju Gdyni i podnoszeniu jej konkurencyjności. Prace miały także odnosić się do przyjętych przez samorząd planów i programów.
Laureatami zostali:
  • Piotr Górski – „Wizerunek Miasta jako element budowania jego konkurencyjności – przykład miasta Gdynia”, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, kierunek studiów: gospodarka przestrzenna. Praca magisterska. Promotor: dr Aldona Harasimowicz.
  • Justyna Horbacz – „Postawy mieszkańców Gdyni wobec innowacji w przestrzeni miejskiej jako element kształtowania wizerunku nowoczesnego miasta i jakości życia”, Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, kierunek studiów: towaroznawstwo. Praca inżynierska. Promotor: dr Romuald Zabrocki.
  • Magdalena Szumigaj – „Odkryj Gdynię. Projekt systemu informacji wizualnej miasta z uwzględnieniem alternatywnych szlaków w oparciu o różne media”, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Architektury i Wzornictwa, Kierunek: Wzornictwo. Praca magisterska. Promotor: dr hab. Jacek Miler.
Gratulujemy.

ikona