Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1521 (1221) 2022-12-23 - 2023-01-12

Teatr Miejski wydał kalendarz dostępny

Teatr Miejski rok 2023 powita inkluzywnym kalendarzem ściennym ze zdjęciami ze spektakli, który zawiera informacje zapisane alfabetem Braille’a.

Kalendarz zatytułowany: „Chodźcie do nas!/zobacz, dotknij, przeczytaj” oprócz najlepszych zdjęć z przedstawień, zawiera fotosy aktorów i szereg informacji teatralnych. Oprócz dat premier, dat popularnych świąt i innych powodów do wspólnego spędzania czasu, przypomina o datach szczególnie ważnych dla osób z niepełnosprawnościami, ich bliskich i tak naprawdę nas wszystkich.
Specyfika kalendarza polega na połączeniu różnych języków komunikacji, tak aby widzowie, również osoby niewidome, niedowidzące, mogły z niego korzystać jako z przewodnika po repertuarze. Wszystkie miesiące, cyfry, informacje i zdjęcia ze spektakli opisane są nie tylko wyraźną czcionką, ale i alfabetem Braille'a.
Kalendarze już wkrótce będzie można wygrać w konkursach.
Wydawnictwo jest jednym z zadań grantowych „Dostępny Teatr Miejski w Gdyni” finansowanych i realizowanych w ramach projektu „Kultura bez barier”. Celem przedsięwzięcia grantowego jest minimalizowanie barier dla dostępności osób z niepełnosprawnościami.

ikona