1521 (1221) 2022-12-23 - 2023-01-12

Uniwersytet Morski w Gdyni zaprasza do udziału w projekcie „Rejs do nauki”

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach adresowanych do uczniów szkół średnich z województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego w ramach projektu pt. „Rejs do nauki” realizowanego w ramach konkursu pn. Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu.

Uczniowie szkół średnich dzięki udziałowi w cyklu wykładów i warsztatów mają możliwość zapoznania się z interdyscyplinarnymi osiągnięciami naukowymi Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
Młodzież będzie mogła dowiedzieć się między innymi o genezie powstawania bursztynu i rodzajach inkluzji w nim występujących, o źródłach energii odnawialnej z rejonów morskich i sposobach ich pozyskiwania, a także o tym, w jaki sposób mogą przyczynić się do ratowania zanikających gatunków zwierząt morskich i zachowania tego ekosystemu oraz prawidłowej segregacji, utylizacji i recyklingu odpadów. Zajęcia będą również dotyczyły wpływu żywienia na oś mózgowo-jelitową i zagrożeniach płynących ze spożycia różnych produktów spożywczych. duże znaczenie w profilaktyce zdrowotnej. Będzie także cykl wykładów z zakresu kompetencji miękkich we współczesnym świecie i ich znaczenia w kształtowaniu relacji międzyludzkich. Uczniowie zapoznają się z najistotniejszymi wyzwaniami wynikającymi z rozwoju współczesnych rynków biznesu elektronicznego, ich charakterystyką oraz rolą. Ponadto zaplanowany został także blok dotyczący gospodarki, w tym np. dotyczący roli portów i terminali morskich w globalnym systemie logistycznym. Zajęcia będą realizowane w sposób przystępny dla młodzieży przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi prezentacji i warsztatowego prowadzenia zajęć.
Pierwsza edycja rozpoczęła się w listopadzie i trwała do grudnia 2022 r. Obecnie trwają zapisy na wykłady i warsztaty do drugiej edycji (marzec-kwiecień 2023 r.). Trzecia edycja potrwa od października do listopada 2023 r.
Planowane wykłady:
1. „Bursztyn bałtycki” – dr Katarzyna Krasowska,
2. „Energia z zasobów rejonów morskich” – prof. UMG dr hab. Magdalena Bogalecka,
3. „Wykorzystanie zasobów mórz” – dr inż. Magda Morawska,
4. „Sposoby zagospodarowania odpadów a ochrona środowiska” – dr inż. Aleksandra Heimowska,
5. „Fast fashion kontra slow fashion” – mgr Karolina Gwarda,
6. „Transport i systemy logistyczne” – dr Sławomir Skiba, dr Robert Marek,
7. „Dietetyka w służbie zarządzania stresem” – dr Katarzyna Mironiuk,
8. „Żywność jako naturalne zagrożenie zdrowia człowieka” – dr inż. Joanna Newerli-Guz,
9. „Zaburzenia odżywiania – choroba duszy i ciała” – dr inż. Witold Kozirok,
10. „Żywność transportowana drogą morską do Polski” – prof. dr hab. Maria Śmiechowska,
11. „Ekonomia wokół nas” – dr Monika Szyda,
12. „Niebieska gospodarka” – dr Katarzyna Skrzeszewska,
13. „Podstawy biznesu elektronicznego” – dr Natalia Mańkowska,
14. „Projektowanie prostego interfejsu graficznego w HTML. Podstawy programowania w języku JavaScript” – mgr Paweł Wolski,
15. „Jakość usług w turystyce: kluczowe znaczenie komunikacji” – dr inż. Aleksandra Grobelna,
16. „Jak zostać mistrzem relacji międzyludzkich?” – prof. UMG dr hab. Agnieszka Rybowska.
Szczegóły znajdują się na stronie: www.wznj.umg.edu.pl/rejs-do-nauki.
Projekt pt. „Rejs do nauki” jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki” moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu.
Kwota dofinansowania wynosi 100 000,00 zł, a całkowita wartość projektu wynosi 111 200,00 zł.

ikona