Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1521 (1221) 2022-12-23 - 2023-01-12

„Znajdź Błękit”, czyli „Niebieskie Szkoły” w Gdyni

O tym, jak ważną rolę w życiu młodego pokolenia gdynian odgrywa Bałtyk, przekonaliśmy się kolejny rok z rzędu, realizując program aktywnej edukacji morskiej. Udział w projekcie „Europejska Sieć Niebieskich Szkół”, który koordynuje Akwarium Gdyńskie MIR-PIB i Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, zakończy się uzyskaniem przez placówki specjalnych certyfikatów.


Tworzenie w Europie „Niebieskich Szkół”, czyli takich, które wprowadzają zagadnienia o morzach i oceanach do sal lekcyjnych, to inicjatywa Komisji Europejskiej, wspierana przez Dyrekcję Generalną ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, opracowana przez partnerów Koalicji EU4Ocean. Świadomość morska jest szczególnie istotna w kontekście rozpoczętej przez ONZ Dekady Oceanu (2021–2030). Jej hasłem przewodnim jest „nauka, której potrzebujemy dla oceanu, jakiego pragniemy”.
Przez ostatnie tygodnie grupy szkolne poznawały dziedzictwo przyrodnicze i kulturalne w rejonie południowego Bałtyku oraz bioróżnorodność światowych ekosystemów wodnych. Obecnie uczniowie pracują nad określeniem tematu związanego ze środowiskiem morskim, a następnie z odwagą i refleksyjnością podejmą się stworzenia projektu szkolnego, który zaprezentowany zostanie na arenie międzynarodowej.
„Znajdź Błękit” to wyzwanie, które stawia przed dziećmi i młodzieżą Komisja Europejska, a za pomyślne wykonanie autorskiego projektu nagradza daną placówkę oświatową certyfikatem, dołączając ją tym samym do Sieci Europejskich Niebieskich Szkół (Network of European Blue Schools). Proces rozwijania sieci w Gdyni umożliwia zaangażowanie nauczycieli oraz wieloletnie wspieranie programu edukacji nieformalnej przez władze miasta. Autorem programu i lokalnym partnerem szkół w tym przedsięwzięciu jest Akwarium Gdyńskie. Do 2021 roku Komisja Europejska przyznała certyfikat 12 szkołom z Polski zlokalizowanym właśnie na terenie Gdyni.
W tegorocznej edycji projektu „Europejska Sieć Niebieskich Szkół” udział wzięło 5 gdyńskich szkół: Szkoła Podstawowa nr 10 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Szkoła Podstawowa nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego, Szkoła Podstawowa nr 40 im. K.O. Borchardta, Szkoła Podstawowa nr 44 im. Obrońców Wybrzeża oraz Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Magdaleny Abakanowicz. Grupy z „miasta z morza” prowadzone są w taki sposób, aby rozbudzać ciekawość poznawczą uczestników projektu, motywować do działań proekologicznych, rozwijać wyobraźnię, kreatywność i umiejętności społeczne.
Projekt wpisuje się w ideę zwiększania dostępu do wiedzy o Bałtyku i innych basenach morskich.

ikona