1530 (1230) 2023-03-17 - 2023-03-23

Porozmawiajmy o rewitalizacji

Laboratorium Innowacji Społecznych zaprasza na spotkania, podczas których mieszkańcy gdyńskich podobszarów rewitalizacji mogą porozmawiać o zmianach w ich najbliższym sąsiedztwie.
W marcu odbędą się:
– na Oksywiu – w każdą środe w godz. 15.30-18.00 w Przystani Śmidowicza 49, w każdy czwartek w godz. 10.00-11.30 Placówka SPOT (ul. Dąbka 52);
– na Witominie – w każdy czwartek w godz. 14.30-17.30, w SPOT Młodorośli (ul. Widna 8).
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ikona