1530 (1230) 2023-03-17 - 2023-03-23

Raport o Polkach za granicą

Z okazji Dnia Kobiet Muzeum Emigracji przygotowało raport o wysoko wykwalifikowanych Polkach, które mieszkają za granicą.


Głównym celem raportu było zdobycie informacji na temat dobrze wykształconych polskich emigrantek. Ich sytuacji życiowej i zawodowej, doświadczeń migracyjnych, godzenia życia zawodowego z prywatnym, a także barier związanych z dyskryminacją i stereotypowym podejściem. Uzyskane dane pozwoliły na stworzenie szczegółowego raportu.

Najliczniejszą grupę stanowiły panie w wieku od 36 do 45 lat. Łącznie to 47 % respondentek. 19 % z nich nie przekroczyło 35. roku życia, a 9 % - 30. roku życia. 8 % stanowiły kobiety w wieku powyżej 50 lat, a 5% powyżej 60 lat.

Z badań wynika, że Polki, które wzięły udział w projekcie, są bardzo elastyczne, jeśli chodzi o zdobywanie nowych kwalifikacji i zmienianie branży. Są mobilne zawodowo, zdolne do diametralnej zmiany profesji. Są to kobiety sukcesu, które pracują często na wysokich stanowiskach (zarządczych, menedżerskich) i stanowiskach specjalistycznych, a także prowadzą własne firmy. Jednocześnie znajdują czas na pełnienie ról matek.Większości udaje się bez problemów godzić życie zawodowe z obowiązkami rodzinnymi. Prawie wszystkie badane to kobiety samostanowiące o sobie i niezależne. Decyzję o swojej emigracji przytłaczająca większość z nich podjęła całkowicie samodzielnie.

Ogromna większość badanych deklaruje, że dzieli się lub chciałaby się dzielić wiedzą i doświadczeniem z osobami z Polski.

„Femigracja. Wysoko wykwalifikowane Polki za granicą” to podsumowanie badań przeprowadzonych przez gdyńską instytucję we współpracy z firmą badawczą „Inny Format” oraz międzynarodowymi partnerami. Premiera raportu odbyła się 8 marca.
Raport dostępny jest na stronie internetowej polska1.pl/projects/femigracja.

  • ikonaOpublikowano: 16.03.2023 10:06
  • ikona

    Autor: Dominika Sobiech (d.sobiech@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 22.03.2023 09:30
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona