Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1530 (1230) 2023-03-17 - 2023-03-23

Wesprzyj gdyńskie Organizacje Pożytku Publicznego

W Gdyni działa aż 86 organizacji pożytku publicznego, które każdego dnia zmieniają to miejsce na lepsze. Rusza kolejna edycja gdyńskiej kampanii „Mały procent – wielka sprawa!”
Akcja ma na celu przekonać jak najwięcej osób do tego, aby przy rozliczeniu podatku PIT przekazały swój 1,5% organizacjom działającym na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców.
Twój 1,5% podatku ma znaczenie
Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że wpiszesz numer KRS wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać.
Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.
Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu.
Prezentujemy kolejne organizacje, na które można oddać głos.

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI I INTEGRACJI „TACY SAMI”
KRS: 0000136608
ul. Kapitańska 37
Stowarzyszenie prowadzi Gdyńską Szkołę Społeczną, która powstała dzięki inicjatywie grupy nauczycieli i rodziców. Szkoła ma charakter integracyjny i uczą się w niej dzieci z całkowitą lub częściową dysfunkcją wzroku.

FUNDACJA DOGTOR
KRS: 0000145034
ul. Wolności 1A
Fundacja zajmuje się szeroko pojętą dogoterapią. Aktywne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych specjalnie wyszkolonych psów, korzystnie wpływa na rozwój intelektualny i psychiczny podopiecznych.

GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE PARALOTNIARZY „GLIDE CLUB GDYNIA”
KRS: 0000155678
ul. Poznańska 10
Klub organizuje szkolenia, zawody sportowe i imprezy rekreacyjne.

FUNDACJA PRZYJACIÓŁ WILNA I GRODNA „SERCE DZIECIOM”
KRS: 0000191557
ul. Nauczycielska 14
Celem działalności jest niesienie pomocy dzieciom pochodzenia polskiego z litewskich domów dziecka.

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW POJAZDÓW ZABYTKOWYCH
KRS: 0000210045
ul. Żwirowa 2C
W prowadzonym przez stowarzyszenie muzeum prowadzone są lekcje historyczne dla młodzieży i grup szkolnych.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ORŁOWA
KRS 0000030276
ul. Orłowska 6
Organizacja dba o poznawanie dziejów tego obszaru oraz jego mieszkańców i zachowanie ich w społecznej, kulturalnej, artystycznej i naukowej pamięci.

STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW WYBRZEŻA ERA- ART
KRS 0000015596
ul. Wojewódzka 7
Rozwijanie i propagowanie inicjatyw sprzyjających promocji artystów Wybrzeża, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku dla twórców, upowszechnianie literatury i sztuki.

STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE (POLISH TSC ASSOCIATION)
KRS: 0000229137
ul. Morska 53
Stowarzyszenie zrzesza osoby chore i zdrowe w ramach rehabilitacji i leczenia osób chorych oraz likwidacji barier architektonicznych, transportowych i w komunikowaniu się.

STOWARZYSZENIE OVUM
KRS: 000217093
ul. Traugutta 2
Stowarzyszenie prowadzi Biuro Porad Obywatelskich stacjonarnie i zdalnie.

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU CHIRURGII „VIRIBUS UNITIS” IM. OSKARA JANUKA
KRS: 0000237599
ul. Limbowa 13
Działalność Fundacji opiera się na ochronie i promocji zdrowia.

STOWARZYSZENIE POMOCY ZWIERZĘTOM
KRS: 0000238997
ul. Stryjska 25
Do działań statutowych stowarzyszenia należy: informowanie społeczeństwa i właścicieli zwierząt na temat profilaktyki zdrowotnej oraz finansowanie leczenia i profilaktyki bezpańskich zwierząt.

STOWARZYSZENIE RODÓW JAWOROWSKICH
KRS: 0000240329
ul. Zbigniewa Herberta 7
Działania skierowane są do osób, które noszą nazwisko Jaworowski (szukanie korzeni, organizowanie spotkań rodu, prace nad genealogią).

FUNDACJA „POMOC DLA SENIORA IM. DR. JADWIGI TITZ-KOSKO”
KRS: 0000244740
ul. Chwarznieńska
Misją Fundacji jest ochrona zdrowia i opieka nad osobami z niepełnosprawnościami oraz działalność oświatowa i kulturalna.

FUNDACJA DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PODARUJ UŚMIECH
KRS: 0000245254
ul. Płocka 5
Fundacja wspiera swoich podopiecznych, by mogli choć na chwilę zapomnieć o swojej niepełnosprawności i powrócić do życia wśród rówieśników.

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. WAWRZYŃCA
KRS: 0000044542
ul. Dickmana 6
Stowarzyszenie otacza opieką swoich podopiecznych i ich rodziny. Prowadzi Hospicja Stacjonarne dla dorosłych i dzieci, Hospicjum Domowe dla dorosłych i dzieci, Poradnię Opieki Paliatywnej i Ośrodek Opieki nad Osieroconymi, wypożyczalnię sprzętu medycznego oraz ośrodek wolontariatu.

STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO „ZIELONA MYŚL”
KRS: 0000050294
ul. Cylkowskiego 5
Stowarzyszenie zajmuje się promowaniem wśród społeczeństwa równowagi między życiem osobistym a zawodowym.

STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ
KRS: 0000053057
ul. Legionów 126
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, promocja i organizacja wolontariatu, reintegracja społeczna i zawodowa.

STOWARZYSZENIE AMAZONEK GDYŃSKICH
KRS: 0000054156
ul. Morska 9-9A
Organizacja zajęć rehabilitacyjnych, spotkań informacyjnych oraz różnego rodzaju aktywności towarzyskie poza dotacjami uzyskanymi z projektów.

POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY I TECHNIKI HIPERBARYCZNEJ
KRS: 0000066650
ul. Grudzińskiego 4
Towarzystwo to wspiera pracowników naukowych działających w obszarze medycyny i techniki hiperbarycznej oraz nauk pokrewnych.

GDYŃSKIE TOWARZYSTWO HIPPICZNE
KRS: 0000068821
ul. Nałkowskiej 21A
Rozwój jeździectwa integracja środowiska, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, działalność sportowa i szkoleniowa.

Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju”
KRS:0000185445
ul. Konwaliowa 9/42
Organizacja propaguje w wychowaniu harcerskim: wartości chrześcijańskie, a także umacnianie polskiej tożsamości narodowej.

AUTOMOBILKLUB MORSKI - KLUB OBYWATELSKI W GDYNI
KRS:0000133070
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 28
Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, uprawiania sportów motorowych i turystyki krzewienia kultury ruchu drogowego oraz ratownictwa w wypadkach drogowych.

„ADAPA” FUNDACJA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM I INNYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU
KRS: 0000295925
ul. Gen. Hallera 31A
Głównym statutowym celem fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz osób ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin.

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „Chwarzno”
KRS 0000258009
ul. Jowisza 60
Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej i wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia.
cdn.

ikona