1530 (1230) 2023-03-17 - 2023-03-23

WSAiB razem z Centrum Nauki Experyment

7 marca podpisano porozumienie o współpracy między gdyńską uczelnią Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego, a Centrum Nauki Experyment.


Porozumienie zakłada wspólną organizację wydarzeń popularyzujących naukę, a także współpracę merytoryczną przy organizacji wydarzeń organizowanych samodzielnie przez każdą ze stron. Umożliwia kadrze wymianę doświadczeń w celu rozwoju procesów dydaktycznych w formie wykładów, konsultacji i udziałów w wydarzeniach. Porozumienie przewiduje konsultowanie i opracowywanych treści edukacyjnych. Porozumienie o współpracy podpisali rektor WSAiB dr Tomasz Białas oraz w imieniu Centrum Nauki Experyment dyrektor Alicja Harackiewicz. Koordynatorem współpracy między obiema instytucjami został Adam Labuhn.

  • ikonaOpublikowano: 16.03.2023 10:07
  • ikona

    Autor: Dominika Sobiech (d.sobiech@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 22.03.2023 09:30
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona