Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1530 (1230) 2023-03-17 - 2023-03-23

Zgłoś przedsięwzięcie do aktualizowanego programu rewitalizacji

Trwają prace nad aktualizacją Gminnego Programu Miasta Gdyni. Swoje propozycje dla każdego z podobszarów rewitalizacji można zgłaszać podczas spotkań konsultacyjnych w dzielnicach lub za pośrednictwem formularza online.
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026, którego realizacja trwa, obejmuje sześć podobszarów:
– zachodnia część dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja,
– fragment dzielnicy Oksywie,
– fragment dzielnicy Babie Doły,
– osiedle Meksyk w Chyloni,
– rejon ulic Zamenhofa-Opata Hackiego w Chyloni,
– Wzgórze Orlicz-Dreszera na Leszczynkach.
Dla każdego z obszarów przygotowano działania inwestycyjne oraz społeczne, oczekiwane przez mieszkańców i zaplanowane tak, by rozwiązać największe problemy w tych częściach miasta. Dokument jest aktualizowany, by móc dalej skutecznie poprawiać jakoś życia mieszkańców.
Na Gdyńskiej Platformie Dialogu aktywny jest formularz (https://konsultujemy.gdynia.pl/processes/zmianaGPR), który może wypełnić każda osoba chcąca zaproponować przedsięwzięcie rewitalizacyjne. Można też go przesłać pocztą tradycyjną na adres Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia – do 31.03.
Zaktualizowany Gminny Program Rewitalizacji będzie dotyczyć obecnych obszarów rewitalizacji. Uwzględni kontynuację prac, ale też nowe zadania, wypracowane w trakcie konsultacji.

ikona