579 (188) 2002-10-11 - 2002-10-17

Kolejne wyróżnienia dla Gdyni

25 września 2002 r. w Warszawie odbyła się gala konkursu "Gmina Fair Play", organizowanego po raz pierwszy przez Krajową Izbę Gospodarczą. Kapituła konkursu przyznała Miastu Gdynia Honorowe Wyróżnienie w kategorii gmin miejskich wraz z Certyfikatem, poświadczającym ten fakt.
Gdynię oceniano, tak jak i pozostałych uczestników konkursu według. 20 kryteriów. I tak wyróżnienie Gdynia otrzymała za wyjątkowo szybkie wydawanie decyzji budowlanych, duży poziom inwestycji własnych i wysoką jakość informacji o możliwościach inwestowania na terenie gminy.
Gmina Fair Play - podejmuje aktywne działania w celu przyciągnięcia inwestorów, rozwiązuje problemy w drodze wzajemnego zrozumienia, dotrzymuje podjętych zobowiązań, polepsza swoją infrastrukturę, promuje proekologiczne inwestycje i obiekty, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, charakteryzuje się praworządnością i wysokim poziomem etycznym pracowników.
Certyfikat znajdzie się we wszelkich materiałach informacyjnych dla inwestorów i w materiałach promujących Gdynię
4 października tygodnik "Wspólnota" ogłosił wyniki raportu Centrum Badań Regionalnych w Warszawie, w którym Gdynia zajmuje bardzo wysokie miejsce wśród miast na prawach powiatu.
Oceniający brali pod uwagę skok rozwojowy, jakiego dokonały gminy w ciągu 4-letniej kadencji samorządu. Gdynia w tym rankingu jest na drugim miejscu pod względem sukcesu ekonomicznego i na ósmym w kraju - pod względem sukcesu mijającej kadencji.
Kolejna dobra wiadomość dotyczy bardzo prestiżowej, Głównej Nagrody Ministra Infrastruktury za zrealizowany projekt modernizacji ulicy Świętojańskiej dla inż. arch. Krzysztofa Kozłowskiego i jego pracowni Warsztat Architektoniczny, autorów m.in. nagrodzonego takim samym laurem projektu DH "Batory" oraz budowanego właśnie Muzeum Miasta Gdyni i Marynarki Wojennej.

  • ikonaOpublikowano: 11.10.2002 00:00
  • ikona

    Autor: mwojciechowska

ikona