Uwaga! Od 10 do 15 czerwca nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody do 6 dzielnic Gdyni. Szczegóły w komunikacie.
688 (297) 2005-01-07 - 2005-01-13

„Wyspa zagadek 2005”

Zapraszamy uczniów do udziału w V Konkursie Twórczego Używania Umysłu „Wyspa Zagadek 2005”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i pierwszych klas gimnazjów. Ma on na celu rozwijanie twórczego myślenia u dzieci. Jego autorem jest Marian Chwastniewski. Konkurs ten jest jednym z elementów autorskiego programu edukacyjnego –Wyspa- rozwijającego postawy twórcze i badawcze uczniów. Konsultacja naukowa: dr hab. Teresa Bauman - Uniwersytet Gdański.
W tym roku konkurs będzie miał odmienny charakter, gdyż wezmą w nim udział dzieci ze szkół podstawowych z klas IV, V i VI oraz uczniowie pierwszych klas gimnazjum. Organizatorzy przewidują podział na dwie grupy wiekowe.
W pierwszym etapie odbędą się eliminacje dwuosobowych zespołów szkolnych z klas IV i V szkoły podstawowej.
Zespoły mają za zadanie znaleźć odpowiedzi pisemne na pytania konkursowe i podać je w przemyślanej formie. Dyrektorów szkół prosimy o wyznaczenie szkolnego opiekuna konkursu, który przyśle na adres biura organizacyjnego Wyspy Zagadek zgłoszenie udziału w konkursie do dnia 14 lutego, a następnie gotowe prace zespołów do dnia 28 lutego 2005 roku.
Pierwszy etap pracy uczniów starszych odbywa się w domu lub szkole uczestnika i polega na rozwiązaniu zagadnień problemowych i napisaniu odpowiedzi na pytania konkursowe.
Uczniowie z klasy VI szkoły podstawowej i pierwszej gimnazjum startują w konkursie indywidualnie i nie muszą mieć potwierdzenia szkolnego opiekuna konkursu.
Odpowiedzi należy napisać, a następnie wysłać na adres biura organizacyjnego konkursu do dnia 29 marca 2005 roku.
Adres: Marian Chwastniewski
Biuro organizacyjne konkursu
WYSPA ZAGADEK 2005, ul. Świętojańska 44/33, 81-393 GDYNIA
Przesyłając pracę trzeba pamiętać o podaniu swojego adresu domowego.
W przypadku zakwalifikowania pracy uczniowie otrzymają zaproszenie do drugiego etapu, w którym będą musieli rozwiązywać zagadki, zadania twórcze, logiczne i problemowe. Trzeba będzie także znaleźć odpowiednią strategię przy rozwiązywaniu zadań.
Nagrodą dla laureatów jest wyjazd do Szwecji do Ośrodka Doświadczeń i Kształtowania Twórczego w Karlshamn.
(W roku 2004 do Szwecji wyjechało 10 laureatów konkursu).
Jeśli odpowiedź nie przyjdzie do dnia 7 maja 2005 roku to znaczy, że praca nie została zakwalifikowana przez komisję. Od decyzji komisji nie ma odwołania.
Pytania konkursowe:WYSPA ZAGADEK 2005
1. KIM JESTEŚ ?
W WYPOWIEDZI MOŻESZ PODAĆ KILKA ZDARZEŃ ZE SWOJEGO ŻYCIA
2. DLACZEGO MAMY RĘCE?
3. JAK DOSZŁO DO TEGO, ŻE LUDZIE ŚPIEWAJĄ ?
4. DLACZEGO UBIÓR ŚW. MIKOŁAJA JEST CZERWONY?
5. JESTEŚ JAK ROBINSON CRUZOE NA WYSPIE. JAK I Z CZEGO BĘDZIESZ GOTOWAĆ POTRAWY?
6. NAPISZ JAK PRZEBIEGAŁA TWOJA PRACA I JAK DOSZŁO DO NAPISANIA ODPOWIEDZI?
Sponsorami konkursu są m.in. KLUB ROTARY –Gdynia, STENA LINE, WDG DRUKARNIA w Gdyni, ALFA-FORWARDING LTD i firma PL-NET.

ikona