Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
693 (302) 2005-02-11 - 2005-02-17

„Wyspa zagadek 2005” czyli V Konkurs Twórczego Używania Umysłu

Zapraszamy uczniów do udziału w V Konkursie Twórczego Używania Umysłu „Wyspa Zagadek 2005”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i pierwszych klas gimnazjów. Ma on na celu rozwijanie twórczego myślenia u dzieci. Jego autorem jest Marian Chwastniewski. Konkurs ten jest jednym z elementów autorskiego programu edukacyjnego –Wyspa- rozwijającego postawy twórcze i badawcze uczniów. Konsultacja naukowa: dr hab. Teresa Bauman - Uniwersytet Gdański.
W tym roku konkurs będzie miał odmienny charakter, gdyż wezmą
w nim udział dzieci ze szkół podstawowych z klas IV, V i VI oraz uczniowie pierwszych klas gimnazjum. Organizatorzy przewidują podział na dwie grupy wiekowe.
W pierwszym etapie odbędą się eliminacje dwuosobowych zespołów szkolnych z klas IV i V szkoły podstawowej.
Zespoły mają za zadanie znaleźć odpowiedzi pisemne na pytania konkursowe i podać je w przemyślanej formie. Dyrektorów szkół prosimy o wyznaczenie szkolnego opiekuna konkursu, który przyśle na adres biura organizacyjnego Wyspy Zagadek zgłoszenie udziału w konkursie do dnia 14 lutego, a następnie gotowe prace zespołów do dnia 28 lutego 2005 roku.
Pierwszy etap pracy uczniów starszych odbywa się w domu lub szkole uczestnika i polega na rozwiązaniu zagadnień problemowych i napisaniu odpowiedzi na pytania konkursowe.
Uczniowie z klasy VI szkoły podstawowej i pierwszej gimnazjum startują w konkursie indywidualnie i nie muszą mieć potwierdzenia szkolnego opiekuna konkursu.
Odpowiedzi należy napisać, a następnie wysłać na adres biura organizacyjnego konkursu do dnia 29 marca 2005 roku.
Adres: Marian Chwastniewski
Biuro organizacyjne konkursu
WYSPA ZAGADEK 2005, ul. Świętojańska 44/33, 81-393 GDYNIA.
Przesyłając pracę trzeba pamiętać o podaniu swojego adresu domowego.
W przypadku zakwalifikowania pracy uczniowie otrzymają zaproszenie do drugiego etapu, w którym będą musieli rozwiązywać zagadki, zadania twórcze, logiczne i problemowe. Trzeba będzie także znaleźć odpowiednią strategię przy rozwiązywaniu zadań.
Nagrodą dla laureatów jest wyjazd do Szwecji do Ośrodka Doświadczeń i Kształtowania Twórczego w Karlshamn.
(W roku 2004 do Szwecji wyjechało 10 laureatów konkursu).
Jeśli odpowiedź nie przyjdzie do dnia 7 maja 2005 roku to znaczy, że praca nie została zakwalifikowana przez komisję. Od decyzji komisji nie ma odwołania.
Pytania konkursowe: WYSPA ZAGADEK 2005
1.Kim jesteś? W wypowiedzi możesz podać kilka zdarzeń ze swojego życia.
2.Dlaczego mamy ręce?
3.Jak doszło do tego, że ludzie śpiewają?
4.Dlaczego ubiór Św. Mikołaja jest czerwony?
5.Jesteś jak Robinson Cruzoe na wyspie. Jak i z czego będziesz gotować potrawy?
6.Napisz jak przebiegała twoja praca i jak doszło do napisania odpowiedzi?
Sponsorami konkursu są m.in. Klub Rotary –Gdynia, Stena Line, WDG Drukarnia w Gdyni, Alfa-Forwarding Ltd i Firma Pl-Net.

ikona