Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
694 (303) 2005-02-18 - 2005-02-24

Bałtyk 85 do likwidacji

Stowarzyszenie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bałtyk 85” przy ul. Lipowej 19/4 podjęło decyzję o zakończeniu swej działalności i wszczęciu postępowania likwidacyjnego w/w stowarzyszenia z dniem 31 grudnia 2004.

ikona