Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
703 (312) 2005-04-22 - 2005-04-28

Apel Muzeum Miasta Gdyni

Muzeum Miasta Gdyni, w związku z przypadającą w tym roku 25. rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych przygotowuje wystawę okolicznościową. Muzeum zwraca się do uczestników tamtych wydarzeń – byłych działaczy opozycyjnych, członków NSZZ i mieszkańców Gdyni z prośbą o wypożyczenie na czas trwania ekspozycji lub przekazanie do zbiorów pamiątek i materiałów (fotografie, nagrania, znaczki, biuletyny, ulotki itp.) związanych z sierpniem 1980 roku i „Solidarnością”, w szczególności dotyczących Gdyni.
Otwarcie wystawy planowane jest na koniec czerwca br., w związku z tym Muzeum czeka na eksponaty do końca kwietnia. Kontakt: Dział Dokumentacji Historii Miasta i Portu MMG, ul. Chrzanowskiego 14, tel. 621 04 17, 620 47 30, e – mail : mmg@neostarda.pl.
Materiały i pamiątki można zostawiać również w Biurze Obchodów , ul. Śląska 52 Gdynia, tel/fax 620 61 82.

ikona