711 (320) 2005-06-24 - 2005-06-30

Bezpieczna dzielnica - konkurs rozstrzygnięty

13 czerwca br. Komisja konkursu "Bezpieczna Dzielnica" po zapoznaniu się z wnioskami złożonymi przez rady dzielnic wyłoniła 10 projektów. Oto one:
- Rada Dzielnicy Orłowo - zamontowanie kamery wraz z rejestratorem obrazu przy ul. Inżynierskiej przy przejściu z mostu nad torami kolejowymi przystanku Gdynia - Orłowo - kwota 2000,00 zł na zakup kamery i montaż.
- Rada Dzielnicy Obłuże - kontynuacja - budowa sieci zewnętrznego monitoringu wizyjnego
w Zespole Szkół Ogókształcących Nr 4 w Gdyni przy ul. Płk Dąbka 207 - kwota 2000,00 zł na zakup kamer i montaż,
- Rada Dzielnicy Pogórze - Kontynuacja - rozbudowa sieci zewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 11 w Gdyni Pogórzu - kwota 3700,00 na zakup kamer i montaż,
- Rada Dzielnicy Leszczynki - monitoring wizyjny w Dzielnicy Leszczynki - kwota 2000,00 zł na zakup kamer i montaż.
- Rada Dzielnicy Chylonia - monitoring wizyjny w Dzielnicy Chylonia - kwota 2000,00 zł na zakup kamer i montaż.
- Rada Dzielnicy Oksywie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia - kwota 1600,00 zł na pilotażowy cykl szkoleń,
- Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino - kontynuacja programu "Bezpieczna Dzielnica" - rozbudowa systemu monitoringu zewnętrznego - kwota 3000,00 zł na zakup kamer i montaż.
- Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana - budowa sieci monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej Nr 23 w Gdyni przy ul. Grottgera 19 - kwota 2000,00 zł na zakup kamer i montaż.
- Rada Dzielnicy Działki Leśne - kontynuacja projektu - Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 2 w Gdyni przy ul. Wolności 25/27 - kwota 3700,00 zł na zakup i montaż kamer.
- Rada Dzielnicy Dąbrowa i Dąbrówka - bezpiecznie w szkole i na ulicy - monitoring wizyjny przy Szkole Podstawowej Nr 45 w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej 33 - kwota 3000,00 zł na zakup i montaż kamer.
Przypominamy, że konkurs "Bezpieczna Dzielnica" został ogłoszony 22 marca br. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni.
Realizowany był w ramach programu Bezpieczne Miasto i adresowany do rad dzielnic miasta Gdyni. Jego celem było włączenie społeczności lokalnej do działań zwiększających bezpieczeństwo
w dzielnicach, a tym samym w mieście.
Rady dzielnic składały opracowane projekty i programy z kosztorysem wydatków, które następnie zostają zaopiniowane i nagrodzone przez komisję konkursową.

ikona