715 (324) 2005-07-22 - 2005-07-28

Wystawy

W sali wystawowej Muzeum Miasta Gdyni w Centrum Kultury i Rozrywki "GEMINI" przy ul. Waszyngtona 21 trwa wystawa jubileuszowa pt. "25 lat NSZZ Solidarność w Gdyni". Pokazuje ona wybrane fragmenty historii „Solidarności” w Gdyni, ze szczególnym naciskiem na początki w latach 1980-1981: strajki, powstanie związku zawodowego, budowę pomnika Ofiar Grudnia '70. Pokazuje też późniejszą działalność związku, internowania i aresztowania działaczy, wydawnictwa podziemne.
***
Z kolei obok Pomnika Ofiar Grudnia przy al. Marsz. Piłsudskiego można oglądać wystawę pt. „Murales”. Wystawa przypomina przede wszystkim solidarność gdyńskich robotników oraz determinację przywódcy strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni – Andrzeja Kołodzieja w siepniu ,80.
Wystawa „Murales” przez swoją lokalizację próbuje przypomnieć treść gdyńskiego protestu a niekonwencjonalnym kształtem przypomina mur. Czynna będzie do 19 września br.
***
W galerii przy ul. Gniewskiej 281 bloku nr 17 (w suterynie) trwa wystawa malarstwa Mirosława Śledzia.
***
W dniach od 15 lipca do 18 sierpnia br. w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 prezentowany będzie dorobek artystyczny dzieci i młodzieży z Grupy Aktywności Twórczej i Kółka Plastycznego. Autorami prac są m.in.: Anna Wicka, Monika Studzińska, Natalia Studzińska, Klaudia Szydłowska, Adrian Trawiński, Karolina Balbier, Damian Potrykus, Sandra Kędzierska, Natalia Kędzierska.
Współorganizatorem wystawy jest Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" w Gdyni - ul. Opata Hackiego 17.
***
W „Mini Galerii” PTTK przy ul. 3 Maja 27/31 do 31 lipca br. czynna będzie wystawa fotografii z cyklu „Poznajemy kraje Europy”. Pt. „Migawki foto z Ukrainy” (Kijów, Krym, Jałta, Bachczysaraj, Sewastopol, Odessa, Lwów i inne). Autorem prac jest Bolesław Okuniewski. Wystawę można oglądać w godz. 9.00 – 17.00, oprócz sobót i niedziel.

ikona