715 (324) 2005-07-22 - 2005-07-28

Zapisy do…

Gdyńska Szkoła Społeczna prowadzi zapisy do I klasy gimnazjum o profliu turystycznym (kontakt z Klubem Podróżnik, wycieczki, rozszerzony program języka angielskiego, język niemiecki, większa ilość godzin przedmiotów podstawowych).
Szkoła prowadzi również zapisy uzupełniające do klasy I szkoły podstawowej oraz klasy 0. Informacje pod numerem telefonu
621 65 00.
***
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych przy ul.Orłowskiej 57 prowadzi nabór do dwuletnich szkół policealnych: Policealnego Studium Administracyjno - Ekonomicznego (*nauka bezpłatna) i Policealnej Szkoły Administracyjno – Ekonomicznej w systemie zaocznym (*nauka bezpłatna).
Przyjęć kandydatów dokonuje się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły: tel. 624 82 86 oraz na stronie internetowej: www.zsae.int.pl
***
Zespół Szkół Medycznych przy ul. Żeromskiego 31 przyjmuje chętnych do nauki w następujących wydziałach policealnych kształcących w zawodach: ratownik medyczny, dietetyk, technik masażysta i opiekunka środowiskowa. Nauka jest bezpłatna. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 620 81 17, www.msz.vti.pl.
Podania przyjmowane są do 23 sierpnia br. w godz. 9.00 – 14.00 w sekretariacie szkoły.
***
Uczniowski Klub Sportowy „Galeon” przy ul. Morskiej 89/91 zaprasza dzieci i młodzież w wieku 8 – 14 lat za zajęcia judo w poniedziałki i czwartki o godz. 16.00. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 0 609 195 851.
***
Drużyna Ratownictwa Specjalistycznego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Sopocki WOPR zapraszają na organizowany w ramach LETNIEJ SZKOŁY RATOWNICTWA WODNEGO kurs dla młodzieży i osób dorosłych na stopnie ratownika i młodszego ratownika WOPR. Zajęcia kursowe odbywać sie będą plaży w Sopocie w dniach od 20.07. do 27.07. w godz. 10.00. – 18.00.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 0501 53-69-29; e-mail : drswopr@wp.pl oraz na stronie internetowej http://drswopr.webpark.pl.
***
Kolegium Miejskie Szkoła Policealna Nr 10 dla Dorosłych przy ul. Raduńskiej 21 w roku szkolnym 2005/2006 ogłasza nabór absolwentów szkół średnich w do pierwszej klasy w systemie stacjonarnym i zaocznym w zawodzie technik informatyk i technik rachunkowości. Nauka jest bezpłatna i trwa cztery semestry.
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8.00 -16.00, wtorki i czwartki od godz.8.00 – 18.00 tel / fax 623 04 52, e-mail, kolegiummiejskiewgdyni@neostrada.pl.
***
Kolegium Miejskie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ul. Raduńskiej 21 ogłasza nabór kandydatów na rok szkolny 2005/2006 do pierwszej klasy 3 -letniego liceum na podbudowie 8 - letniej szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym (dziennym, wieczorowym) i zaocznym. Nauka jest bezpłatna i trwa sześć semestrów
Wymagane dokumenty należy składać j.w.
Istnieje możliwość uzupełnienia wykształcenia w klasach II, III.
W systemie wieczorowym można też ukończyć L.O dla Dorosłych 4 letnie ( na podbudowie dawnej 8 - kl. Szkoły Podstawowej) w klasie IV ).
***
Kolegium Miejskie II Liceum Uzupełniające dla Dorosłych przy ul. Raduńskiej 21 ogłasza nabór kandydatów na rok szkolny 2005/2006 do pierwszej klasy 2-letniego liceum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej (2-letniej)w systemie stacjonarnym. Nauka jest bezpłatna i trwa cztery semestry.
Wymagane dokumenty należy składać j.w.

ikona