723 (332) 2005-09-23 - 2005-09-29

„Pomost” rodzicom

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom "POMOST" zaprasza wszystkich zainteresowanych, dnia 28 września br. o godz. 18.00 do Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3-go Maja 27, na spotkanie n.t. "Akceptacja wszystkich uczuć - dużo mniej problemów", które poprowadzi autor książek dla dzieci Wojciech Kołyszko.

ikona