Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
790 (399) 2007-02-02 - 2007-02-08

20 lat gdyńskiego Hospicjum św. Wawrzyńca

29 stycznia 2007 r minęło 20 lat od powstania gdyńskiego Hospicjum im. św. Wawrzyńca, które obejmuje opieką chorych w daleko zaawansowanym stadium choroby przewlekłej, głównie choroby nowotworowej. Status prawny uzyskało ono 25 września 1991 r.

Początkowo Hospicjum gdyńskie działało przy parafii o.o. Redemptorystów, od 1988 r. działa przy parafii N.M.P. Królowej Polski. Zasięgiem działania Hospicjum obejmuje Gdynię, ale zdarza się, że udziela pomocy chorym z gmin sąsiednich.

Opieka hospicjum dotyczy dwóch płaszczyzn: fizycznej i duchowej. W pierwszym przypadku jest ona realizowana przez działania terapeutyczne tj. opiekę paliatywną zmierzającą do złagodzenia bólu i innych towarzyszących chorobie objawów. Pomoc duchowa - to przede wszystkim obecność, to bycie z chorym i jego bliskimi, to towarzyszenie.....do końca.

Hospicjum gdyńskie prowadzi następujące formy opieki: Hospicjum Domowe, Hospicjum Stacjonarne przy ul. Dickmana, Poradnię Opieki Paliatywnej, Ośrodek Opieki nad Osieroconymi, Ośrodek Dydaktyczny.

Dyrektorem gdyńskiego Hospicjum jest ks. Grzegorz Miloch.

Aktualnie w gdyńskim Hospicjum pracuje: 18 lekarzy, 33 pielęgniarki, 3 psychologów, 1 rehabilitant, personel administracyjny i pomocniczy oraz wolontariusze.

Przez 20 lat działalności gdyńskie Hospicjum objęło swoją opieką:

- w Hospicjum Domowym - 3.800 pacjentów;

- w Hospicjum Stacjonarnym - 1.700 pacjentów;

- w Poradni Opieki Hospicyjnej - 250 pacjentów; oraz 80 dzieci z rodzin osieroconych.

Opieka hospicyjna dla pacjenta i jego bliskich jest bezpłatna. Środki finansowe na prowadzenie działalności Hospicjum pozyskuje z:

- Narodowego Funduszu Zdrowia,

- Budżetu Gminy na realizację zadań publicznych (w przypadku wygrania konkursu ogłaszanego przez Prezydenta Miasta). Obecnie Hospicjum realizuje dwa takie zadania: „Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej” oraz „Domowa opieka hospicyjna nad terminalnie i nieuleczalnie chorymi”;

- kwest organizowanych przy corocznej akcji „Pola Nadziei” oraz w okresie „Gdyńskich Dni Listopadowych” i ogólnoświatowych koncertów „Głosy dla Hospicjum”

- 1% przekazywanego przez podatników (Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego od marca 2004 r.),

Uzyskane środki finansowe są przeznaczane na zakup sprzętu medycznego, leków, bieżące wydatki związane z prowadzeniem Hospicjum Stacjonarnego.

Działalność Hospicjum jest zauważana i doceniana. Osoby z Hospicjum zostały uhonorowane prestiżowymi nagrodami za swoją pracę: dr Janina Niwińska - Płocka i Urszula Bławat otrzymały medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przyznawane przez Radę Miasta Gdyni za wybitne zasługi dla Gdyni. Lekarze Hospicjum otrzymali nagrodę im. dr Aleksandry Gabrysiak. Indywidualną nagrodę im. dr Aleksandry Gabrysiak otrzymał dr Mirosław Pietrzak. Lekarze i pielęgniarki otrzymali również nagrody Prezydenta Miasta Gdyni. Wolontariusze gdyńskiego Hospicjum zostali wyróżnieni w konkursie „Ośmiu wspaniałych”.

  • ikonaOpublikowano: 01.02.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona