793 (402) 2007-02-23 - 2007-03-01

Celnicy o ginących gatunkach roślin i zwierząt

Pamiętajmy !

Nawet jeżeli żywe zwierzęta lub rośliny albo pamiątki z nich wytworzone są sprzedawane na bazarach, w sklepach lub na giełdach, nie oznacza to, że ich kupowanie oraz wywóz/przywóz są legalne!

Ponad 800 gatunków zwierząt i roślin jest obecnie objętych całkowitym zakazem międzynarodowego handlu, a dalsze 30 000 jest ściele chronionych Konwencją Waszyngtońską (CITES) i przepisami prawa wspólnotowego, dotyczącymi handlu zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt.

Dla przywozu tych gatunków, jak również jakichkolwiek przedmiotów z nich wykonanych, niezbędne są specjalne zezwolenia CITES. Kupując przedmioty wykonane z okazów (buty, torebki itp.) lub będące martwymi okazami (muszle, koralowce) żądaj od nabywcy dokumentów, potwierdzających legalność pochodzenia przedmiotów, na podstawie, których należy wystąpić, o zezwolenie eksportowe.

Jeżeli nie jesteś pewien, czy przedmiot, który chcesz kupić, nie został wykonany ze zwierzęcia lub rośliny ginącego gatunku - NIE KUPUJ !

Gdy przewozisz żywe okazy...

...
Wszelkie żywe okazy mogą być przewożone, przechowywane w czasie przewozu lub przeładunku do Wspólnoty, ze Wspólnoty lub w jej obrębie, gdy są one przygotowane, przenoszone i otoczone opieką, w taki sposób, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia, utraty zdrowia lub okrutnego traktowania.

Sankcje karne

Jeżeli przewozisz bez zezwolenia okazy chronionych gatunków lub przedmioty z nich wykonane (np. portfel, torbę, muszlę), ŁAMIESZ PRAWO i narażasz się na konsekwencje karne. Zgodnie z przepisami, proceder ten traktowany jest jak PRZESTĘPSTWO. Grozi za nie KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI od 3 miesięcy do 5 lat i konfiskata przewożonych okazów.

Tak surowe przepisy mają ograniczyć nielegalny handel rzadkimi okazami roślin i zwierząt, i gigantyczny przemytniczy biznes, który na całym świecie prowadzi do wymierania coraz większej liczby gatunków.

Gdzie uzyskać informacje na temat CITES?

Ministerstwo Środowiska - Departament Ochrony Przyrody - tel. +48 22 579 24 07;

Ministerstwo Finansów - Departament Polityki Celnej - tel. +48 022 694 36 99;

Izba Celna w Gdyni - koordynator ds. CITES tel. +48 58 666 91 82, 666 93 31;

Koordynatorzy CITES w każdej Izbie Celnej; WWF Polska tel. + 48 22 849 84 69.

Dowiedz się więcej: http://www.mos.gov.pl/cites-ma; www.wwf.pl/turysci.

...

  • ikonaOpublikowano: 22.02.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona