813 (422) 2007-07-20 - 2007-07-26

LEPIEJ WIEDZIEĆ (odcinek V) Polak pracuje w Wielkiej Brytanii

Działalność gospodarcza - samozatrudnienie.
Samozatrudnienie w Zjednoczonym Królestwie jest mniej uciążliwe niż prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Polsce. Samozatrudnienie w budownictwie odbywa się zawsze w ramach schematu CIS (Construction Industry Scheme). W takim przypadku zaliczki na podatek i ubezpieczenie będzie potrącał pracodawca, będą one jednak niższe niż przy normalnym zatrudnieniu.
Konieczne jest jednak uprzednie zarejestrowanie się w HM Revenue & Customs i rejestracja w CIS. Samozatrudnienie (self-employment) jest interesującą propozycją dla podejmujących pracę w Wielkiej Brytanii. Jedną z korzyści wynikających z samozatrudnienia jest brak obowiązku rejestrowania się w WRS (oszczędzamy 90 GBP). Przede wszystkim jednak, płacimy znacznie niższe składki na ubezpieczenie społeczne.
Ważne. Jeżeli zarejestrowaliśmy się jako samozatrudnieni, a potem podjęliśmy pracę (czyli otrzymujemy wynagrodzenie nie „na kartę CIS", lecz w schemacie PAYE), to podlegamy obowiązkowi zatrudnienia w WRS (Home Office), gdyż zwolnienie dotyczy jedynie osób, które pracują wyłącznie „dla siebie" (self-employed). Osoby, które świadczą pracę na zasadzie samozatrudnienia, są zobowiązane zarejestrować się w urzędzie podatkowym (HM Revenue & Customs) i odprowadzać samodzielnie podatek i składki na ubezpieczenie społeczne oraz prowadzić odpowiednią ewidencję. Nie jest jednak potrzebne prowadzenie księgowości. Wszystkie kwoty podatków do zapłaty podczas roku podatkowego są wyliczane przez HM Revenue & Customs i przysyłane pocztą w postaci rachunków do zapłacenia.
Uwaga! Osoby jednocześnie pracujące i samozatrudnione, powinny to zgłosić w HM Revenue & Customs, aby nie płacić podwójnie ubezpieczenia.
Od momentu rozpoczęcia samozatrudnienia mamy obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne Class 2 National Insurance Contributions (j. ang.), które są niezależne od osiąganego dochodu i wynoszą w momencie tworzenia tego dokumentu 2,10 GBP tygodniowo, płatne kwartalnie. HM Revenue & Customs po zarejestrowaniu przesyła informację, jaką kwotę i na jakie konto należy wpłacić.
Ponadto opłacamy Class 4 National Insurance Contributions (j. ang.) przy składaniu rocznego zeznania, w zależności od osiągniętych dochodów.
Łącznie te składki jednak są zawsze niższe niż Class 1 National Insurance Contributions potrącane z pensji w przypadku normalnego zatrudnienia. Ponadto, zleceniodawca (pracodawca) nie musi w takiej sytuacji opłacać dodatkowej składki na Employers Class 1 National Insurance Contributions, co powoduje, że pracodawcy mogą płacić pracownikowi więcej lub po prostu chętniej zatrudniają takiego pracownika. Jest to największa korzyść z samozatrudnienia. Podatki płacimy według takich samych stawek jak w przypadku normalnego zatrudnienia. W ciągu roku będziemy odprowadzać zaliczki wyliczone przez HM Revenue & Customs (będziemy dostawać rachunki do zapłaty, tak jak np. za telefon). Osoby pracujące w budownictwie będą miały potrącane zaliczki przez pracodawcę (zleceniodawcę) zgodnie ze schematem CIS (Construction Industry Scheme) i nie ma konieczności samodzielnego płacenia zaliczek.
cdn
Artykuł został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego artykułu odpowiada Stowarzyszenie OVUM, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
* Rubryka redagowana przez Biuro Porad Obywatelskich, ul. Traugutta 2, dyżur tel. (058) 661 31 51 w pon., wt., śr. w godz.17.00-19.00, oraz w czw. w godz.10.00-12.00.
Biuro udziela porad bezpłatnie.

  • ikonaOpublikowano: 19.07.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona