819 (428) 2007-09-07 - 2007-09-13

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 3-5 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola w dn. 08.09.2007 r. w godz. 9.00 - 14.00 do Przedszkola Samorządowego nr 7 Gdynia ul. Władysława IV 56 w ramach realizacji programu „Dni otwarte dla dzieci z dzielnicy”.W programie zajęcia opiekuńczo wychowawczo dydaktyczne związane tematycznie z porą roku, zabawy w ogrodzie oraz ciepły posiłek. Udział w zajeciach jest bezpłatny - Program finansowany jest przez gminę Gdynia.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym w ramach programu „Centrum Kształcenia Mowy” zaprasza dzieci w wieku do 6 lat wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalisatmi:psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog w dn. 08.09.2007 w godz. 9.00-14.00.
Udział w spotkaniu jest bezpłatyny. Program realizowany jest z funduszy gminy Gdynia.

ikona