819 (428) 2007-09-07 - 2007-09-13

Jubileusze szkół

Dyrekcja Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni oraz Komitet Organizacyjny zapraszają wszystkich absolwentów Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14, Sportowego Gimnazjum nr 9, VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego, sympatyków, nauczycieli i pracowników na uroczyste obchody 50-lecia szkoły, które odbędą się 13 października 2007 roku .
Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły - nr tel. (058) 620 56 55; www.zssogdy.neostrada.pl.
***
13 października 2007r. odbędzie się uroczystość jubileuszu 60-lecia IV LO im. KEN w Gdyni. Na uroczystość zaproszeni są absolwenci, nauczyciele i sympatycy szkoły. Program obchodów na stronie www.dhost.info/ivlo.

ikona