837 (446) 2008-01-25 - 2008-01-31

53. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

53. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w tym roku poświęcony jest pamięci Zbigniewa Herberta.
Od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkół średnich, studentów i dorosłych. Obejmuje różne formy prezentacji - turnieje: recytatorski, poezji śpiewanej, teatrów jednego aktora i „wywiedzione ze słowa".
Wzorem lat ubiegłych organizatorem eliminacji miejskich Konkursu jest Centrum Kultury w Gdyni.
Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju. Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję (np. szkołę, ośrodek kultury, klub).
Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie Karty Uczestnika w sekretariacie organizatora turnieju powiatowego.
W Konkursie uczestniczyć mogą osoby uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej i starsze (również dorośli).
Recytatorzy biorący udział w konkursie mogą zgłosić utwór Zbigniewa Herberta jako jeden z przygotowanych tekstów, lub jako trzeci, dodatkowy.
Zgłoszenia osób chętnych do udziału w eliminacjach miejskich przyjmowane będą do 7 marca 2008 roku w siedzibie Centrum Kultury w Gdyni. Konsultacje merytoryczne z osobami zainteresowanymi udziałem w eliminacjach miejskich odbywać się będą po przyjęciu zgłoszeń telefonicznych lub mailowych do dnia 15 lutego 2008 roku./kontakt tel. (058) 664 73 77, email info@centrumkulturygdynia.org/
Eliminacje miejskie odbędą się w dniach 12,13,14 marca 2008 roku od godziny 10.00 w siedzibie Centrum Kultury w Gdyni ul. Łowicka 51.

  • ikonaOpublikowano: 24.01.2008 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona