845 (454) 2008-03-21 - 2008-03-27

Biznesplan’2008

Przypominamy, że 31.03.2008 upływa termin składania biznesplanów w konkursie „Gdyński Biznesplan 2008". Można to zrobić osobiście w pokoju 420 lub kancelarii Urzędu Miasta Gdyni. Biznesplany można również wysyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „Gdyński Biznesplan 2008".

  • ikonaOpublikowano: 20.03.2008 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona