857 (456) 2008-06-13 - 2008-06-19

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 3-5 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola, na zajęcia opiekunczo wychowawczo dydaktyczne do Przedszkoli nr 7 i 27 w dniu 14.06.2008 r. w godz. 9.00 - 14.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.

ikona