857 (456) 2008-06-13 - 2008-06-19

Od 12.06.2008 - Trasa Kwiatkowskiego -dla Gdyni, dla Portu, dla Polski !

Trasa Kwiatkowskiego - kacper Kowalski

Fot. Kacper Kowalski

ikona