857 (456) 2008-06-13 - 2008-06-19

Zapisy do...

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Bandery Polskiej ul. Śmidowicza 49, tel. (058) 625 38 59, www.bandera.neostrada.pl ogłasza nabór na rok szkolny 2008/2009 do: technikum usług fryzjerskich (nowość), zasadniczej szkoły zawodowej (sprzedawca, fryzjer i monter kadłubów okrętowych), technikum uzupełniającego dla dorosłych (kształcącego w zawodzie technik handlowiec, technik mechanik kl. II i III).
***
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni (poprzednio Zespół Szkół Medycznych) ogłasza nabór na następujące kierunki kształcenia: technik masażysta- 2 lata (dzienny), ratownik medyczny- 2 lata (dzienny), technik usług kosmetycznych- 2 lata (dzienny i zaoczny), opiekun w domu pomocy społecznej - 2 lata (zaoczny), opiekunka dziecięca - 2 lata (dzienny i wieczorowy), opiekunka środowiskowa- 1 rok (zaoczny), opiekun medyczny- 1 rok (dzienny i zaoczny). Szkoła jest bezpłatna.
Adres: ul. Żeromskiego 31, 81 - 346 Gdynia, tel. (058) 620 81 17, fax (058) 661 43 71.
***
Szkoła Społeczna ogłasza nabór uzupełniający do klasy O (anglojęzycznej, z elementami pedagogiki M. Montesorri) w nowym roku szkolnym 2008/2009. Liczba miejsc ograniczona.
Gdynia, ul. Strażacka 15, tel. (058) 624 05 09.
***
Hufiec Pracy 11-12 w Gdyni ogłasza nabór kandydatów do udziału w bezpłatnym Projekcie „Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie-Rozwój" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Obowiązujące zasady rekrutacji:
I. Uczestnikami mogą być:
-osoby w wieku 18-25 lat (w roku 2008 ukończą 18 rok życia a nie ukończą 26-ego) nie posiadające kwalifikacji zawodowych, wymagające nabycia podstawowych umiejętności na drodze specjalistycznego szkolenia zawodowego, czyli absolwenci szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz liceów ogólnokształcących.
II. Zajęcia w ramach projektu:
1. Treningi i warsztaty psychologiczne,
2. Indywidualne konsultacje z psychologiem,
3. Zajęcia z prawnikiem,
4. Warsztaty doradztwa zawodowego,
5. Szkolenia i kursy z zakresu ABC przedsiębiorczości,
6. Profesjonalne szkolenia komputerowe - ECDL,
7. Kursy języków obcych,
8. Szkolenia zawodowe (np. spawacza, makijażu itp.),
9. Praktyki zawodowe.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Wyżywienie i zwrot kosztów dojazdów.
III. Zgłoszenia prosimy kierować osobiście w siedzibie Hufca Pracy, adres Gdynia ul. Śląska 53 (budynek Gdynia House) lub telefonicznie, numer (058) 661 30 26.
Liczba miejsc ograniczona!
***
Komenda Hufca Pracy 11-12 w Gdyni ogłasza nabór do klas I, II, III na rok szkoleniowy 2008/2009. Jest to oferta dla młodzieży z ukończonym I stopniem szkoły podstawowej (VI klasa), która ma problem w nauce w gimnazjum i chce zdobyć przyuczenie zawodowe.
Wszelkie informacje uzyskać można pod numerem telefonu (058) 661 30 26 lub na miejscu w Hufcu Pracy w Gdyni, ul. Śląska 53 (budynek Gdynia House).
***
Zespół Szkół Administracyjno Ekonomicznych w Gdyni (ul. Orłowska 57)oferuje nowoczesne kierunki kształcenia absolwentom gimnazjów, liceów profilowanych, a także dorosłym chcącym podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe w zaocznej Policealnej Szkole Ekonomicznej.
Oferta edukacyjna ZSAE na rok szkolny 2008/2009:
• szkoła policealna dla absolwentów liceów profilowanych o profilu ekonomiczno-administracyjnym - roczna szkoła kształcąca w zawodzie - technik ekonomista (dzienna, bezpłatna),
• szkoła policealna dla dorosłych - dwuletnia szkoła policealna (zaoczna, bezpłatna),
• szkoły ponadgimnazjalne:
- Technikum Ekonomiczne,
- Technikum Handlowe.
Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły: tel. (058) 624 82 86 oraz na stronie internetowej: www.zsae.gdynia.pl

ikona