866 (465) 2008-08-22 - 2008-08-28

Rady Dzielnic informują

Rada Dzielnicy Babie Doły zawiesza dyżury radnych, na czas przerwy wakacyjnej, w terminie do 31.08.
***
Rada Dzielnicy Cisowa ul. Lniana 19 informuje, że w sierpniu zostają zawieszone dyżury radnych oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji. Od września dyżury radnych i funkcjonariuszy będą odbywać się według starego harmonogramu.
***
Zarząd Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino informuje, że biuro można odwiedzić we wtorek i środę od godz. 15.30 do 20.00 i w czwartek od godz. 15.30 do 20.00. Tel. (058) 621 40 29.
***
Rada Dzielnicy Chylonia informuje, iż w okresie wakacji 2008 roku dyżury radnych są zawieszone. Radni zapraszają w środę 3.09 od godz. 15.30 do 18.00 na swoje dyżury do biura Rady Dzielnicy Chylonia ul. Morska 192 (budynek Szkoły Podstawowej Nr 10).
***
Rada Dzielnicy Dąbrowa informuje, że biuro RD (SP nr 45, ul. Wiczlińska 33) czynne jest w: pon. i śr. w godz. 9.30 - 15.00 oraz czw. w godz. 9.30 - 12.00.
Strona: http://stronarady.dabrowka.net
***
Biuro Rady Dzielnicy Działki Leśne uprzejmie informuje, że przerwa urlopowa trwa do 20.08.2008 r. W sierpniu dyżury radnych są zawieszone.
***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że biuro RD mieszczące się w Szkole Społecznej przy ul. Kapitańskiej 37 czynne jest w poniedziałki, środy, piątki w godz. 10.00 - 13.30 i w czwartki w godz. 15.30 - 19.00. Dyżury radnych oraz przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej w sierpniu br. są zawieszone.
***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje, że w sierpniu dyżury radnych są zawieszone.
***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że w sierpniu 2008r. nastąpi przerwa urlopowa i dyżury radnych dzielnicy i funkcjonariuszy Straży Miejskiej będą zawieszone. Na ponowne dyżury radni zapraszają mieszkańców we wrześniu br. W pierwszy wtorek m-ca w godz.15.30-16.30 dyżur pełni radny Miasta Sławomir Kwiatkowski.
***
Rada Dzielnicy Mały Kack informuje, że dyżury radnych dzielnicy w okresie wakacyjnym są zawieszone. Najbliższy dyżur radnych odbędzie się 2.09. Biuro Rady Dzielnicy czynne jak dotychczas czyli w poniedziałki i środy w godz. od 10.00 do 17.00.
***
Rada Dzielnicy Obłuże informuje, że biuro Rady będzie nieczynne w okresie od 18 sierpnia do 10 września br. (urlop pracownika). Jednocześnie przypominamy, że w okresie wakacyjnym dyżury radnych oraz funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej są zawieszone.
W siedzibie biura przy ul. Podgórskiej 14 (budynek Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej) 1.09 w godz.18.00-19.00, po przerwie wakacyjnej, dyżur pełnić będzie radny miasta Gdyni Andrzej Denis.
***
Rada Dzielnicy Oksywie informuje, że w sierpniu dyżury radnych dzielnicy i Radnej Miasta Beaty Łęgowskiej są zawieszone.
***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że w sierpniu dyżury radnych są zawieszone.
***
Rada Dzielnicy Pogórze zaprasza mieszkańców do siedziby Rady mieszczącej się w Przedszkolu Samorządowym nr 49 ul. Steyera 2 tel. (058) 665 70 64 w poniedz. w godz. 14.00 - 19.00, wtorek w godz. 8.00 - 12.00, oraz w środę w godz. 15.00 - 20.00. W każdą środę w godz. 18.00 - 19.00 dyżur pełnią radni oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo informuje, iż w sierpniu z powodu przerwy urlopowej radni, funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej nie pełnią dyżurów.
***
Rada Dzielnicy Redłowo informuje, że w sierpniu dyżury Zarządu, radnych i Radnej Miasta J. Chacuk są zawieszone w związku z przerwą wakacyjną.
***
Rada Dzielnicy Śródmieście informuje, że działa strona internetowa rady: www.srodmiescie.miasto.gdynia.pl oraz adres e-mail: rada.srodmiescie@gdynia.pl. Na dyżury radnych zapraszamy w każdy czwartek w godz. 17.00 - 19.00 do biura Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w Szkole Podstawowej nr 21 (tel. 058 661 90 68). W każdy pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na dyżury strażników miejskich. Przypominamy, że biuro czynne jest: w poniedziałek w godz. 10.00 - 13.00, wtorek, czwartek w godz. 15.00 - 19.00, piątek w godz. 15.00 - 18.00.
***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze rady w Szkole Podstawowej nr 20, przy ul. Starodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w godz. 17.00-18.00 - tel. (058) 629 44 03.
Oto harmonogram dyżurów na najbliższy miesiąc: 27.08. - Elżbieta Kamińska. W drugą środę miesiąca podczas dyżurów radnych dyżur pełni przedstawiciel Straży Miejskiej. W ostatnią środę miesiąca dyżur pełni Radny Miasta Gdyni Stanisław Borski w biurze rady w godz. 17.00-18.00. Ponadto w ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00-16.00 w biurze Rady pełni dyżur pracownik MOPS.
***
Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja informuje, że biuro Rady dzielnicy czynne jest w każdy wtorek w godz. 11.00 - 18.00 i środę w godz. 9.00 - 16.00, tel. (058) 624 66 87, e-mail: rada.wit.radiostacja@gdynia.pl. Dyżury radnych odbywają się w każdy wtorek w godz.17.00 - 18.00. W każdy pierwszy wtorek miesiąca dyżur w radzie pełni Straż Miejska w godz.17.00 - 18.00. Rada posiada stronę internetową www.witominoradiostacja.miasto.gdynia.pl
***
Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana informuje, że biuro czynne jest we wtorki i środy w godz. 11.00- 18.00. Dyżury: Przewodniczący Zarządu Jerzy Dolata - wtorek 17.00 - 18.00, radny Zbigniew Ogonowski wtorek 16.00 - 18.00.
Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana zwraca się do mieszkańców dzielnicy z prośbą o wskazanie propozycji, pomysłów dotyczących polepszenia estetyki naszej dzielnicy. Pomysły i propozycje prosimy kierować do radnej Kazimiery Zaremby telefoniczne w dniu 27.08.2008 (środa) w godz. 15.00 - 17.00, tel. (058) 620 87 69.

ikona