866 (465) 2008-08-22 - 2008-08-28

Uwaga, wścieklizna!

Wojewoda Pomorski w rozporządzeniu nr 20/2008 z dnia 06.08.2008 r. informuje, że część Gdyni znalazła się w obszarze zagrożonym wystąpieniem wścieklizny:
- od strony wschodniej: wzdłuż granicy kompleksu leśnego od drogi nr 100, wzdłuż ul. Puckiej do skrzyżowania z ul. Chylońską oraz cała ulica Starogardzka;
- od strony południowej: odcinek ul. Gniewskiej od skrzyżowania z ul. Starogardzką do ulicy Kartuskiej, następnie odcinek ul. Kartuskiej od skrzyżowania z ul. Gniewską do ul. Morskiej, dalej ul. Morską do Obwodnicy Trójmiejskiej;
- od strony południowo-zachodniej : obrzeże Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego aż do wjazdu na Obwodnicę Trójmiejską przy ul. Morskiej.
Osoby, które znajdą się w tym obszarze powinny zachować szczególną ostrożność, a w szczególności trzymać zwierzęta na uwięzi, nie dotykać martwych zwierząt oraz informować Straż Miejską o padłych zwierzętach.
Telefony alarmowe: Straż Miejska w Gdyni: 986, (058) 663 79 86, Komisariat Policji Gdynia Chylonia: (058) 662 13 55, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Gdyni (058) 660 22 45.
Zarządzenie obowiązuje do czasu odwołania go przez Wojewodę.

ikona