881 (481) 2008-12-05 - 2008-12-11

Dla wolontariuszy WOŚP

Sztab Gdyńskiej YMCA zaprasza wszystkich chętnych do zostania Wolontariuszami WOŚP. Ankietę zgłoszeniową można pobrać ze strony internetowej www.gdynia.ymca.pl oraz w siedzibie Gdyńskiej YMCA - ul. Żeromskiego 26. Wypełnioną ankietę należy następnie złożyć wraz z jednym zdjęciem do dnia 12 grudnia w Sztabie.
Zaproszenie skierowane jest również do wszystkich Szkół, które mają ochotę zorganizować w swoich placówkach imprezy na rzecz XVII Finału WOŚP lub podjąć się koordynacji większej grupy swoich uczniów.
Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Gdyńskiej YMCA, ul. Żeromskiego 26, tel. (058) 621 31 15 oraz pod adesem mailowym: pr@gdynia.ymca.pl

ikona