881 (481) 2008-12-05 - 2008-12-11

Gdynia tradycyjnie nowoczesna - w fotografii

Jakie będzie Twoje wspomnienie Gdyni w 2008 roku?
Przyślij fotografie obrazujące przemiany społeczno - kulturalne, życie codzienne, architekturę, pejzaż miejski, miejskie wydarzenia oraz „ducha" Gdyni.
Pokaż, jak widzisz nasze miasto i dokonujące się w nim przemiany, jak wygląda portret współczesnego mieszkańca Gdyni...i weź udział w konkursie, który ogłosił Prezydent Gdyni - „Gdynia - tradycyjnie nowoczesna" dla profesjonalistów i amatorów. Celem konkursu jest promocja i prezentacja dokonań wszystkich zainteresowanych fotografów, zarówno tych bardzo znanych jak i dopiero rozpoczynających swą przygodę z aparatem fotograficznym.
Bardzo ważnym warunkiem konkursu jest wykonanie fotografii w roku 2008. W ten sposób chcemy ukazać przemiany społeczne i rozwój Gdyni, jakie dokonują się na naszych oczach.Łączna pula nagród w tegorocznej edycji wynosi 10 000 zł.
Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2008 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data uwidoczniona na dowodzie nadania przesyłki pocztą kurierską).
Fotografie należy wysłać na adres: Urząd Miasta Gdyni - Biuro Prezydenta, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY „Gdynia - tradycyjnie nowoczesna". Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są w Biurze Prezydenta Urzędu Miasta Gdyni oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl.
Ocena prac przez jury konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2009 roku. Wyniki konkursu zostaną podane na łamach patronujących mediów, miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz Biuletynu Informacyjnego Prezydenta i Rady Miasta Gdyni „Ratusz".
Uczestnikom tegorocznej edycji życzymy POWODZENIA!

ikona