881 (481) 2008-12-05 - 2008-12-11

Podziękowania

W dniu, kiedy ludzie dobrego serca mają swoje święto, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni pragnie podziękować w sposób szczególny wszystkim współpracującym wolontariuszom za szlachetny dar, wsparcie i nieocenioną pomoc.
Proszę przyjąć gorące życzenia wszelkiej pomyślności oraz wszystkiego co najlepsze w życiu osobistym.
Z wyrazami szacunku
Dyrekcja MOPS w Gdyni
***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni dziękuje pracownikom firmy REUTERS za wsparcie finansowe na przygotowanie paczek z okazji Dnia Św. Mikołaja dla dzieci z rodzin zastępczych.
***
30 listopada w hali YMCA odbyła się kolejna impreza z cyklu „ Wybrałem zdrowe życie" zorganizowana przez Radę Dzielnicy Śródmieście dla dzieci z przedszkoli śródmiejskich. Dzieci z wielkim zaangażowaniem walczyły o puchar Rady Dzielnicy Śródmieście, który zdobyło Przedszkole nr 51. Radni dzielnicy składają serdeczne podziękowania Panu Radosławowi Daruk ze Związku Młodzieży Chrześcijańskiej „YMCA Polska" za nieodpłatne udostępnienie hali na organizację imprezy i pomoc w jej organizacji. Serdeczne podziękowania składamy również opiekunom i wychowawcom za przygotowanie dzieci do wspaniałej rywalizacji i zabawy i poświęcenie dzieciom swojego wolnego czasu przeznaczonego na odpoczynek.

ikona