881 (481) 2008-12-05 - 2008-12-11

Rady Dzielnic informują

Rada Dzielnicy Gdynia Babie Doły informuje, że dyżury radnych pełnione są w siedzibie Rady Dzielnicy Babie Doły w Szkole Podstawowej nr 28 w Gdyni, ul. Zielona 53, pokój 128 w każdy poniedziałek w godz. od 18.00 do 19.00. W dyżurach udział biorą również funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Cisowa zaprasza do siedziby Rady ul. Lniana 19 tel. (058) 664 35 51 na dyżury radnych dzielnicy w każdy czwartek w godz.17.00 - 18.00. W pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 19.00 dyżuruje przewodnicząca Jadwiga Stefaniszyn oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej (w godz.17.00-18.00). Ponadto w biurze Rady dyżurują radni miasta: Paweł Stolarczyk - w pierwszą środę miesiąca w godz: 17.00 - 18.00 oraz Marcin Horała w drugi czwartek miesiąca w godz: 17.00 -18.00. Szczegóły na stronie internetowej www.gdynia-cisowa.info
***
Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino zaprasza mieszkańców do Szkoły Podstawowej nr 37 na Wiczlinie, ul. Wiczlińska 93 we wtorki, środy i czwartki od godz.13.30 do godz. 18.00.
***
Rada Dzielnicy Chylonia zaprasza mieszkańców do biura rady SP 10 ul. Morska 192 tel. (058) 663 63 18 na dyżury radnych: 10.12. w godz. 17.00 - 18.00 - Ireneusz Ciecierski.
***
Rada Dzielnicy Dąbrowa informuje, że biuro RD (SP nr 45, ul. Wiczlińska 33) czynne jest w: pon. i śr. w godz. 9.30 - 15.00 oraz czw. w godz. 9.30 - 12.00.
Strona: http://stronarady.dabrowka.net.
***
Rada Dzielnicy Działki Leśne zaprasza mieszkańców na dyżury radnych w środę w godz. 17.00 - 18.00 do biura przy ul. Witomińskiej 8. I tak: 10.12 - Wojciech Jankowski, 17.12 - Kazimierz Jarysz. XV Sesja Rady odbędzie się 10.12 o godz. 18.00.
***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że w siedzibie Rady mieszczącej się w Szkole Społecznej przy ul. Kapitańskiej 37 radni pełnią dyżury w każdy czwartek w godz. 17.00 - 18.00. Harmonogram dyżurów: 11.12 - Regina Szmal, 18.12 - Rafał Daniluk. W każdy 2 czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje mieszkańców o dyżurach radnych w biurze Rady w każdy poniedziałek w godz.17.00-18.00. I tak: 8.12 radna Łucja Marzec, 15.12 radny Marian Wnętrzak, 5.01.09 radna Barbara Barbarowicz, 12.01.09 radny Michał Wieczorek.
***
Rada Dzielnicy Mały Kack informuje, że dyżury odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 17.00 - 18.00 w biurze Rady Dzielnicy. Dyżur pełnią również funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie Rady przy ul. Morskiej 186 w budynku IV LO w każdy czwartek m-ca w godz.17.00-18.00. I tak: 11.12. - Paweł Stec, 18.12.- Ireneusz Drapaluk. W każdy pierwszy wtorek m-ca w godz.15.30-16.30 dyżur pełni radny Miasta Sławomir Kwiatkowski. W trzeci czwartek m-ca w godz. 17.00-18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Obłuże informuje, że biuro Rady mieszczące się w budynku Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Podgórskiej 14 (pokój nr 15) czynne jest w poniedziałki i środy w godz.13.00-20.00.Telefon: (058) 665 50 00, adres e-mail: rada.obluze@gdynia.pl. W każdy poniedziałek miesiąca w godz.18.00-19.00 radni zapraszają mieszkańców na dyżury.
W każdy czwarty poniedziałek miesiąca w godz.18.00-19.00 pełnią dyżury członkowie Zarządu Dzielnicy. W każdy pierwszy poniedziałek w godz.18.00-19.00 w biurze Rady pełni dyżur radny miasta Andrzej Denis. Harmonogram dyżurów radnych dzielnicy w grudniu: 8.12 - Jarosław Kłodziński, 15.12 - Szymon Kula, 22.12 - Wojciech Lipiński, 27.12 - przewodniczący Zarządu Dzielnicy Krzysztof Blumka.
***
Rada Dzielnicy Oksywie zaprasza mieszkańców do siedziby Rady, ul. Godebskiego 8 (SP nr 33), tel. (058) 625 32 95 w poniedziałki w godzinach 17.00 - 18.00 na dyżury radnych dzielnicy oraz we wtorki w godzinach 17.30 - 18.30 na dyżury członków Zarządu Dzielnicy i Radnej Miasta Beaty Łęgowskiej.
I tak: 08.12 - Danuta Krygier, 15.12- Paweł Laskowski, 22.12 - Zbigniew Lehmann.
***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że biuro Rady mieszczące się w Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Orłowskiej 27 czynne jest we wtorki w godz. 8.00 - 15.00 i w czwartki w godz. 11.00 - 18.00. Telefon: (058) 664 92 75. Adres e-mail: rada.orlowo@gdynia.pl
W każdy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 radni dzielnicy pełnią dyżury. Przewodnicząca Zarządu - mgr Jolanta Roszczynialska dyżuruje w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 13.00 - 15.00, a Wiceprzewodniczący Zarządu - Krzesław Kowalski dyżuruje w trzeci czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00.
Ponadto można umówić się na spotkanie w innym terminie za pośrednictwem biura Rady.
W każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w biurze Rady udzielane są społecznie przez mgr Doriana Masłowskiego informacje i opinie prawne, a w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz.17.00 - 18.00 w biurze Rady dyżur pełnią funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Pogórze zaprasza mieszkańców do siedziby Rady mieszczącej się w Przedszkolu Samorządowym nr 49 ul. Steyera 2 tel. (058) 665 70 64 w poniedz. w godz. 14.00 - 19.00, wtorek w godz. 8.00 - 12.00, oraz w środę w godz. 15.00 - 20.00. W każdą środę w godz. 18.00 - 19.00 dyżur pełnią radni oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo zaprasza w godz. 17.00 - 18.00 na dyżury radnych dzielnicy w biurze przy ul. Czeremchowej 1 pok. nr 39, tel. (058)664-56-21. I tak: 10.12.- Beata Kalinowska, 17.12.- Anna Kamińska. W I środę m-ca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią radni miasta Arkadiusz Gurazda i Marcin Horała, w II środę m-ca radny Paweł Stolarczyk, oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Redłowo informuje, że Biuro Rady Dzielnicy czynne jest w: poniedziałki - godz. 15.00 - 19.00, w środy - godz. 10.00 - 15.00, czwartki - godz. 13.00 - 18.00. Członkowie Zarządu Dzielnicy dyżurują w poniedziałki w godz. 17.00-18.00: I poniedziałek miesiąca - Józef Leszczyński, wiceprzewodniczący Zarządu, II poniedziałek miesiąca - Wiesława Nadolska, przewodnicząca Zarządu oraz III poniedziałek miesiąca - Alicja Kowalczyk, wiceprzewodnicząca Zarządu.
Radni pełnią dyżury we czwartki w godz. 17.00 - 18.00: 11 .12 - Artur Delke - Komisja Bezpieczeństwa i Sportu.
Rada Miasta Joanna Chacuk dyżuruje w Biurz Rady Dzielnicy w 3 środę miesiąca w godz. 12.30 - 13.30. Rada Dzielnicy Redłowo posiada adres e-mail:rada.redlowo@gdynia.pl.
***
Rada Dzielnicy Śródmieście informuje, że dyżury radnych dzielnicy odbywają się w każdy czwartek w godz.17.00-19.00 w biurze Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w Szkole Podstawowej nr 21 (tel. 058-661 90 68). W każdy pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na dyżury strażników miejskich. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.00-18.00 w biurze rady dyżur pełni radny miasta Andrzej Bień.
Biuro czynne jest: w poniedziałek w godz. 10.00 - 13.00, wtorek, czwartek w godz. 15.00-19.00, piątek w godz. 15.00-18.00.
W najbliższym czasie dyżury pełnią: 11.12 - Adam Borodo, 18.12 - Elżbieta Raczyńska, 8.01.2009 - Urszula Pronobis, 15.01.2009 - Jacek Jasiński, 22.01.2009 - Jacek Jasiński. Rada Dzielnicy Śródmieście przypomina, że działa strona internetowa rady: www.srodmiescie.miasto.gdynia.pl oraz adres e-mail: rada.srodmiescie@gdynia.pl.
***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze rady w Szkole Podstawowej nr 20, przy ul. Starodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w godz. 17.00 - 18.00, tel. (058) 629 44 03.
Oto harmonogram dyżurów na najbliższy miesiąc: 10.12. - Jan Labudda, 17.12. - Tadeusz Myszka. W drugą środę miesiąca podczas dyżurów radnych dyżur pełni przedstawiciel Straży Miejskiej. W ostatnią środę miesiąca dyżur pełni Radny Miasta Gdyni Stanisław Borski w biurze rady w godz. 17.00 - 18.00. Ponadto w ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00 -16.00 w biurze Rady pełni dyżur pracownik MOPS.
***
W każdy trzeci wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur w Radzie Dzielnicy Witomino Leśniczówka pełni radny Krzysztof Gnutek.
***
Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja informuje, że biuro rady czynne jest w każdy wtorek w godz. 11.00 - 18.00 i środę w godz. 9.00 - 16.00 tel (058) 624 66 87, e-mail: rada.wit.radiostacja@gdynia.pl. Dyżury radnych odbywają się w każdy wtorek w godz. 17.00 - 18.00. I tak: 9.12. - Małgorzata Balsewicz, 16.12. - Janina Bolesławska, 23.12. - Stella Hebanowska, 30.12. - Adam Osiński, 6.01.2009 - Jarosława Pawlak, 13.01- Anna Sadowska. W każdy pierwszy wtorek miesiąca dyżur w radzie pełnią funkcjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej w godz. 17.00 - 18.00. Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja informuje, że zaczęło funkcjonować forum dyskusyjne pod adresem www.witomino.phorum.pl.
***
Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana informuje, że biuro czynne jest we wtorki i środy w godz. 11.00- 18.00. Dyżury: Przewodniczący Zarządu Jerzy Dolata - wtorek 16.00 - 17.00, radny Zbigniew Ogonowski wtorek 16.00 - 18.00. Biuro mieści się w Przychodni Zdrowia ul. Legionów 67.

ikona