896 (496) 2009-04-03 - 2009-04-09

Seniorzy podróżują

Lokalna Organizacja Turystyczna Gdynia organizuje dla seniorów w terminie do 1 sierpnia 2009 r. następujące wycieczki
Żukowo - 8.04,
Puck - 27.05,
Chojnice -10.06,
Kartuzy - 1.08,
Uwaga: Wycieczki pod hasłem: Poznajemy piękno ziemi podlaskiej i białostockiej organizuje gdyńska YMCA, kontakt:
Sekretariat YMCA Seniorzy.
www.seniorzy.ymca.pl
gdynia@seniorzy.ymca.pl
tel. (058) 661 77 68
fax (058) 699 96 65.

ikona