949 (549) 2010-04-23 - 2010-04-29

„Gdynia moje miasto - okno na świat”

8.04.2010 r. w Towarzystwie Miłośników Gdyni odbyła się V edycja międzyszkolnego konkursu szkół ponadgimnazjalnych „Gdynia moje miasto - okno na świat" organizowanego od 2005 r. przez biblioteki IV, V, VI LO w Gdyni oraz od 2010 r. również przez Oddział Pomorski TNBSP. Do konkursu przystąpiło 104 uczniów z I ALO, IV, V, VI, VII, IX, X LO w Gdyni, ZSAE oraz ZSU w Gdyni.
Największym powodzeniem cieszył się konkurs wiedzy o Gdyni. Wzięło w nim udział 38 uczniów. Nagrody otrzymali: I miejsce - Jacek Zwara (VI LO), II miejsce - Mateusz Gordziej (VI LO), III miejsce - Daniel Stasik i Adam Redzik (VI LO) oraz wyróżnienia - Przemysław Kleniewski (X LO), Magdalena Krzeszowiec (ZSAE), Mateusz Ostrowski (VI LO).
W konkursie recytatorskim nagrody i wyróżnienia zdobyli: I miejsce - Anna Niemtz (IV LO), II miejsce - Anna Wachowicz (ZSU), III miejsce - Anna Krauze (ZSU), wyróżnienia - Ewa Pilawka (ZSU), Kamil Szlachetka (V LO) i Magdalena Ciegert (IV LO).
W konkursie poezji śpiewanej bezkonkurencyjny okazał się występ uczniów z Zespołu Szkół Usługowych (w składzie: Paula Łempkowska, Daria Modrzyk, Karolina Dembniak, Radosław Wika, Paulina Kęszycka, Ewa Półtorak, Emilia Wesołowska) przy akompaniamencie szkolnego pedagoga Aleksandry Skrzypińskiej. Drugą nagrodę jury przyznało zespołowi Butterfly Blizzard (w składzie: Katarzyna Hewelt, Maciej Babiak, Mateusz Styk) z VI LO, trzecią nagrodę zdobyła Małgorzata Mazurek z ZSAE. Wyróżnienia w tym konkursie przyznano Adrianowi Piechockiemu i Katarzynie Czachowicz z V LO oraz Sarze Kąkol z IV LO.
Konkursom towarzyszyła ekspozycja prac plastycznych i fotograficznych nagrodzonych i wyróżnionych przez jury. W Konkursie plastycznym Pierwsze miejsce zajęli ex aequo: Maria Pilanowska (IV LO), Dorota Jaroszewicz (ZSAE), Arkadiusz Filip (V LO). Drugie miejsce zajęła Oliwia Hojan (ZSAE), trzecie Aneta Śmietanko (ZSAE), zaś wyróżnienie otrzymała Marta Kłodzińska (X LO). W Konkursie fotograficznym „Zabytki Gdyni": I miejsce zdobyła Małgorzata Szczurowska (IX LO), II miejsce - Tomasz Niklewski (IX LO), III miejsce - Patryk Grochowski (ZSAE), wyróżnienia - Karolina Jaroszewska (ZSAE) i Karolina Becker (ZSU). W konkursie fotograficznym „Gdynia - inspiracje" nagrody otrzymali: Dawid Słowy IV LO, Filip Maksymiuk, Marcin Keller, Paweł Kolera V LO (ex aequo), Piotr Węglarz V LO (II miejsce), Paulina Radecka, Patryk Moskal V LO (III miejsce).
Organizatorzy dziękują Towarzystwu Miłośników Gdyni za ufundowanie książek na nagrody i wyróżnienia. Wszystkim nauczycielom zaangażowanym w realizację poszczególnych konkursów dziękują organizatorzy: Natalia Chalimoniuk, Elwira Worzała, Urszula Motyl-Śliwa.

ikona