Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
966 (566) 2010-08-27 - 2010-09-03

„Drzewa sercem malowane” - konkurs fotograficzny

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Drzewa sercem malowane". Czasu jest dużo - zgłaszać można się do 31 marca 2011 r.
Konkurs adresowany jest do wszystkich, którzy dostrzegają piękno i wartość otaczających nas drzew: towarzyszy pierwszych randek, cichych powierników, sadów i lasów, drzew przydrożnych czy rosnących w ogrodzie. Spośród nadesłanych zdjęć jury wybierze te, które najlepiej pokażą drzewa ważne w Państwa życiu albo te spotkane przypadkiem.
Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: osoby pełnoletnie i niepełnoletnie. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie trzy fotografie wraz z opisami. Zdjęcia mogą przedstawiać pojedyncze drzewa, ich szczegóły, szpaler lub aleję, zadrzewienia śródpolne lub fragment lasu. Opis (maksymalnie 500 znaków) powinien uwzględniać taksonomię, cechy decydujące o zaklasyfikowaniu drzewa do konkretnego gatunku oraz przyczyny wyboru tego okazu (względy sentymentalne, estetyczne...).
Prace (w formacie JPG o rozdzielczości 300 dpi oraz długości dłuższego boku minimum 40 cm) należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: drzewasercemmalowane@gmail.com lub na płytach CD/DVD na adres: Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, ul. Straganiarska 43/46, 80-837 Gdańsk.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 maja 2011 r. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Bioróżnorodność - poznaj by zachować" finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej: www.ciee-gda.pl .
Kontakt: Jowita Kurach, Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, ul. Straganiarska 43 - 46, 80 - 837 Gdańsk, tel./fax 58 301 80 99. 

ikona