Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
976 (576) 2010-11-05 - 2010-11-11

„Gdynia - miasto mojej młodości”

Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Francuskiej informuje, że w dniu 23.10.2010 r. w Siedzibie Towarzystwa odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu fotograficznego, „Gdynia, miasto mojej młodości" („Gdynia, ville de ma jeunesse").
Jury w składzie: Stanisław Olesiejuk, Alicja Kuchtyk, Elwira Wożała, Alicja Desbrosses uhonorowało w kategorii:
gimnazjum:
I. nagrodą - Annę Czajkowską - Mróz, II nagrodą- Maję Karoń, III nagrodą - Wojciecha Koniecznego oraz specjalnym wyróżnieniem - Witolda Kotańskiego, wyróżniło; Kamila Rolewicza, Klarę Skupską i Natalię Bożek;
liceum:
I nagrodą - Oliwię Wojtałę, II nagrodą - Karolinę Topolską oraz specjalnym wyróżnieniem - Agnieszkę Dobrzańską i Agnieszkę Sokołowską, wyróżniło za temat prac Sarę Kąkol i Polę Lachowicz.
Z uwagi na wysoki poziom prac Jury zakwalifikowało wszystkich uczestników konkursu do dalszego etapu.
Nagrody wręczali Konsul Honorowy Republiki Francuskiej, jednocześnie Patron Honorowy Konkursu Monika Tarnowska, a w imieniu miasta Gdyni Pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. Organizacji Pozarządowych Bartosz Bartoszewicz oraz z ramienia TPPF Alicja Kuchtyk i Alicja Desbrosses.
Wszystkim uczestnikom konkursu, gościom honorowym i jury Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Francuskiej składa najserdeczniejsze podziękowania za zaangażowanie w organizację konkursu. 

ikona