Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
979 (579) 2010-11-26 - 2010-12-02

„Biała Wstążka” - czyli NIE przemocy!

Gdynia po raz drugi przyłącza się do największej na świecie akcji będącej symbolem sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet.
25 listopada 2010 r. w mieście rozpoczęła się kampania „Biała Wstążka", która potrwa do 10 grudnia 2010 r. W wybranych szkołach odbędą się warsztaty dotyczące rozwiązywania konfliktów, prowadzone przez pedagogów z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2.  Od 29 listopada do 1 grudnia 2010 r. w Klubie Filmowym przy ul. Waszyngtona 1 uczniowie gdyńskich szkół obejrzą film „Killing Us Softly 3". Pokaz będzie połączony z prelekcją specjalisty z Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Szczegółowy program: 
26 listopada - 9 grudnia - warsztaty dotyczące rozwiązywania konfliktów prowadzone przez pedagogów poradni; prezentacja filmu połączona z propagowaniem idei ruchu „Biała Wstążka" w gdyńskich szkołach;
27 listopada - główne obchody w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych - festyn: mecze koszykówki, przegląd zespołów muzycznych szkół ponadgimnazjalnych, spotkania z policjantami, projekcje filmów, dyskusje, warsztaty pierwszej pomocy, warsztaty taneczne, pokazy judo i samoobrony;
29, 30 listopada, 1 grudnia - przegląd filmów w Klubie Filmowym z prelekcją prowadzoną przez pracownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej;
1 grudnia - X Mistrzostwa w siłowaniu na rękę - ZSCHiE przy ul. Sambora 48;
9 grudnia - finał konkursu nt. Praw Człowieka - II etap - ZSCHiE przy ul. Sambora 48;
10 grudnia - miejska konferencja „W moim bezpiecznym domu" - Teatr Miejski w Gdyni, podsumowującą pierwszy rok obowiązywania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2010-2013. 

Warto dodać, że kampania „Biała Wstążka" to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. W kampanii, która została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim skierowana do nich. Jej celem jest rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania zjawisku. 

Mieszkańcy Gdyni w kilku punktach miasta (C.H „Batory", Urząd Miasta, Komenda Miejska Policji, Centrum Integracja, Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, MOPS) oraz w gdyńskich szkołach otrzymają ulotki informacyjne, a mężczyźni - symbole kampanii, czyli białe wstążki.

Organizatorami kampanii są: Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych (w którym, co ciekawe, wśród 650 uczniów jest tylko 10 dziewcząt) oraz MOPS w Gdyni. W akcji wezmą również udział: władze miasta, gdyńskie szkoły, instytucje pomocowe, sportowcy, CH „Batory", Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, YMCA w Gdyni, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Klub Filmowy w Gdyni, grupa teatralna „Uważaj", Młodzieżowy Dom Kultury, szkoła walk „Galeon", a także korporacje taksówkowe, które będą rozdawać swoim klientom-mężczyznom ulotki promujące kampanię.  

Co to jest kampania „Biała Wstążka"?


Kampania „Biała Wstążka" to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. W kampanii, która została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim skierowana do nich, uczestniczy 55 państw. Jej celem rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania zjawisku.


Jak to się zaczęło?


Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet, a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ - jak tłumaczył - to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później, w 1991 roku, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet. Jako jej symbol wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że „my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet". W ciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.


Po co nosić białą wstążkę?


Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.ikona