988 (588) 2011-02-04 - 2011-02-09

„1001 Drobiazgów” w Klubie Apteka

6 lutego 2011 roku w godzinach od 11.00 do 13.00 w Klubie Osiedlowym Apteka odbędzie się akcja wymiany rzeczy przeróżnych, które trzymamy w domach, a niekoniecznie są nam potrzebne. Obowiązuje pełna dowolność w przynoszeniu przedmiotów, z jednym tylko ograniczeniem - każda osoba będzie dysponowała powierzchnią jednego metra kwadratowego na wystawienie swoich rzeczy. Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o potwierdzenie swojego uczestnictwa telefonicznie pod nr 792 767 340 lub e-mailowo: koapteka@gmail.com.
Klub Osiedlowy Apteka
Gdynia, ul. Opata Hackiego 17A
www.koapteka.ugu.pl

ikona