Aktualności

Gdyńskie liceum rewolucjonizuje naukę polskiego

Uczniowie i nauczyciele pod tablicą

O V Liceum głośno ostatnio na całym świecie // fot. Filip Śmigielski

O gdyńskim V Liceum Ogólnokształcącym głośno ostatnio nie tylko w Polsce, ale też w Europie, odkąd gościło w programie RTL. Autorska metoda, jaką kształci się tu nastolatków z doświadczeniem uchodźczym z Ukrainy, zyskała miano innowacji pedagogicznej. Ich metodyką nauczania interesują się również wyższe uczelnie.


V Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, było jedną z pierwszych szkół średnich w Polsce, która utworzyło klasy przygotowawcze dla obcokrajowców bez znajomości języka. Obecnie w dwóch klasach, na dwóch poziomach uczy się tu pół setki nastolatków z Ukrainy, wszyscy są uchodźcami wojennymi. Poza nimi, młodzież pochodzenia ukraińskiego bądź białoruskiego, jest tu praktycznie w każdej klasie. Na ukraińskich forach internetowych szkoła słynie jako przyjazna dla młodzieży obcego pochodzenia.
- Gdyńskie szkoły są takie jak nasze miasto: nowoczesne, otwarte, patrzące w przyszłość - Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Dla gdyńskiego samorządu ważne jest, aby wszyscy nasi mieszkańcy, a także te osoby, które chcą się związać z miastem na dłużej, czuły się tu jak najlepiej. Szczególną troską otaczamy w Gdyni najmłodszych bo edukacja zawsze była i będzie dla nas priorytetem. Mamy w Gdyni wyjątkowe środowisko edukacyjne, pedagogów, którzy reagują bardzo szybko, dostosowując programy do stale zmieniającej się rzeczywistości. Jesteśmy dumni, że z naszych innowacji chcą korzystać inne samorządy.

Autorska metoda nauki obcokrajowców bez znajomości języka polskiego, która obowiązuje w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni, została opracowana przez miejscowych nauczycieli. Dzięki niej, uczniowie obcego pochodzenia mogą tu się uczyć na dwóch poziomach, co jest ewenementem w skali kraju.
- Mamy wielu uczniów cudzoziemskich, z których większość to uchodźcy wojenni z Ukrainy – mówi Aneta Rejment, jedna z autorek programu autorskiego. - Innowacja polega głównie na tym, że uczniowie mają wiele godzin języka polskiego jako obcego w ciągu tygodnia – bo aż sześć. Dzięki temu, już po kilku miesiącach nauki, nasza młodzież płynnie posługuje się językiem polskim. Poza językiem polskim, nasza młodzież uczy się elementów kultury polskiej, w tym religioznawstwa. Uczniowie uczą się w klasach przygotowawczych, w których są wyłącznie dzieci pochodzenia ukraińskiego, ale w szkole mają także wiele okazji do integracji z polskimi kolegami. Nasi nauczyciele przygotowują się do zajęć w klasach przygotowawczych, wykorzystując znajomość języka rosyjskiego bądź ukraińskiego, którym się w większości posługujemy.

Uczniowie z Ukrainy uczą się tu również historii z elementami perspektywy ukraińskiej, niezwykle zaangażowane lekcje prowadzi tutaj Piotr Wilkowski, nauczyciel historii.
- Te wszystkie działania mają na celu pomoc dzieciom i młodym ludziom poszkodowanym w wyniku wojny, pomagamy najlepiej jak umiemy, dając im możliwość edukacji i dobrą znajomość języka polskiego – mówi Dorota Dunst, dyrektor V LO. – Nie byłoby to jednak możliwe, bez ogromnego zaangażowania fantastycznych nauczycieli naszego liceum, którzy robią wszystko, aby jakość kształcenia młodzieży z doświadczeniem wojennym, jak również wszystkich naszych uczniów, była na jak najwyższym poziomie.
Działaniami nauczycieli z V LO interesują się ostatnio uczelnie wyższe i inne samorządy w kraju, które chcą włączyć gdyńską innowację pedagogiczną do swoich programów kształcenia.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 09.03.2023 13:32
  • ikona

    Autor: Aneta Marczak (a.marczak@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 10.03.2023 14:49
  • ikonaZmodyfikował: Agata Grzegorczyk
ikona